360 sanal tur

Moleküler Nörobilim Doktora Programı Misyon ve Vizyon

Misyon

Moleküler Nörobilim Doktora programı, nöronal fonksiyonun altında yatan moleküler süreçleri, plastisite, sinir sistemi organizasyonu, normal yaşlanma, mental bozukluklar, madde bağımlılığı, davranışsal anormallikler ve Otizm, Parkinson, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları anlamak için moleküler mekanizmaları araştırmayı hedeflemektedir.

Birçok nörodejeneratif hastalığa, beyin hücrelerinde toksik olduğu düşünülen bazı anormal protein çeşidinin birikme ve toplanma eğilimi neden olmaktadır. Bunlara örnek olarak amiloid proteinler verilebilir. Amiloidlerin henüz tam olarak anlaşılmayan koşullara bağlı olarak, yanlış katlanma vb özellikleri nedeniyle Alzheimer gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca bu hastalıkların gen ifade şekilleri ile de ilişkili olduğu bilinmektedir. Binaenaleyh, bu programın diğer bir yaklaşımı da, bu sorunların genetik temellerini araştırmaktır. Bu süreçleri canlı hücre / organizmalarda anlayabilmek için, hücre hatları, sıçan ve fareler gibi deney hayvanlarında hastalık modelleri kullanılmaktadır.

Vizyon

Moleküler nörobilimdeki hızlı ve küresel gelişmelerle birlikte, program rekabetçi, işbirlikçi, çığır açıcı, ileriyi görebilen yetenekli ve nitelikli bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!