Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetimi

Enstitü Yönetimi 

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL  (Müdür V. ) (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU (Müdür Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi Müge ENSARİ ÖZAY (Müdür Yrd.) 

Esen CAN (Enstitü Sekreteri)

Tayfun GÖZLER (Enstitü Asistanı)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!