Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Enstitü Yönetimi

Enstitü Yönetimi 

Prof.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL  (Müdür V. ) (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba KAMAN (Müdür Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi İnci KARAKAŞ (Müdür Yrd.) 

Esen AKTAŞ (Enstitü Sekreteri)

Ayşe SATIR (Uzman)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!