360 sanal tur

Nörobilim Doktora Programı Misyon ve Vizyon

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI

MİSYON

Sinirbilim bağlamında bilişsel bilimlerin temel konularının birlikte ele alınacağı nörobilim doktora programı, bilimsel anlamda bütüncül ve etkin bir yaklaşım sergileyerek psikoloji, sinirbilim, bilgisayar mühendisliği gibi farklı alanlardan yararlanarak disiplinler arası, yaratıcı, yenilikçi ve akademik açıdan güçlü bir eğitim programı oluşturarak bu alanda iyi yetişmiş ve akademik disipline sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır

VİZYON

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Doktora Programı, insan davranışlarını açıklamada temel teşkil eden bilişsel bilimlerin de temel kavramlarına hakim, interdisipliner çalışma becerisine ve alan bilgisine sahip uzmanlar yetiştirmek için multidisipliner bir doktora programı hazırlayarak insan davranışlarının ve insana dair özelleşmiş süreçlerin tanımlanması için bilimsel bilgi üretilmesine katkı sağlamayı ve bu alanda bilime öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!