Fizyoloji Doktora Programı Misyon ve Vizyon

Vizyon :

Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Misyon :

Bu program ile uluslararası düzeyde tıbbi fizyoloji doktora eğitimi vererek, hücre düzeyinden organ ve organ sistemleri düzeyine kadar insan fizyolojisinin temel prensipleri hakkında belirli bir bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma yapmasını, dolayısıyla araştırmalarda doğru hipotezleri kurabilme ve bu hipotezleri ispatlamak için doğru yöntemleri seçebilme ve kullanabilme yeteneğini kazanmış, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlayabilme becerisini kazanmış, uluslararası literatürü takip edebilen, kendi alanında gelişmeye açık, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak grup çalışmasının gereklerini yerine getirebilen fizyologların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!