360 sanal tur

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilişimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Misyon:

Gelişen teknoloji ile birlikte toplumun da gelişen sağlık ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek amacıyla;

* Alanında uzman akademik kadrosu, laboratuvar ve araştırma merkezleri ile yaygın öğrenme ortamları sunmak,

* AR-GE odakları ile uyumlu, teknolojik gelişmeleri takip ve tatbik edebilen, tanı süreçlerini hızlandıran ve tedavi süreçlerinin sonuçlarını öngörme potansiyeli olan uygulamalar geliştirebilen, sağlık bilişimi alanında politika geliştirme ve yönlendirme becerisine sahip, alanda hizmet sunacak yetkin profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon:

Ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, enstitüler ile iş birliği içinde, saygın ve tercih edilen, disiplinlerarası çalışmalar yapan, teknolojiyi daha sağlıklı toplum idealiyle kullanan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!