Klinik Anatomi Doktora Programı Hakkında

Modern anlamda tıp eğitiminde, hekimin teorik bilgi ve klinik uygulamalar arasında bağ kurabilmesi ön plana çıkmaktadır. Özellikle temel bilim derslerinde, geçen yüzyıla ait teorik bilgi ağırlıklı tıp eğitimi yeniden yapılandırılmaktadır. Temel bilimlerin en ağırlıklı dersi olan anatomi bu yeniliklere en çok ihtiyacı olan ders olarak görülmektedir. Temelde yeni bir terminoloji ile oldukça detaylı ve karmaşık olan insan vücut yapısının öğrenilmesi başlı başına ağır bir yüktür. Klasik anatomi eğitiminde bu bilgi yükü bile tam olarak verilememekte, dahası fonksiyon ve klinik bağlantılar tamamen göz ardı edilebilmektedir. Modern çağın hekimleri yetiştirilirken, modern çağın anatomistlerinin eğitiminin de ihmal edilmemesinin gerekliliği açıktır.

Bu bakışla düzenlediğimiz Klinik Anatomi Doktora Programına sadece hekim ve diş hekimleri kabul edilmektedir. Ek olarak, hali hazırda klinik ihtisas yapmış, özellikle cerrahi dallarda, hekimlerin bu programa ilgi duyacaklarını bilmekteyiz. Bu nedenle anatomistlerin yanında, cerrahi klinik dallarda tecrübeli olan hekim akademisyenlerimiz programın öğretim üyeleri olarak seçilmiştir.

Programın öğretim dili Türkçedir. Ders programı gelişmiş ülkelerdeki içerikler gözetilerek hazırlanmıştır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!