Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

onur.noyanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5087

ORCID ID: 0000-0002-4819-1032

Citation : 1050 | h-index : 11 | i10-index : 14


Kısa Özgeçmiş

1977 yılında Edirne/Keşan’da doğdu. 1995 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2001 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Kütahya’da pratisyen hekimlik yaptı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2004-2008 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ nde tamamladı. 2008-2012 yılları arasında Gümüşsuyu Asker Hastanesi Balmumcu Dispanseri’nde, 2012-2013 tarihleri arasında Diyarbakır Asker Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev aldı. 2013 yılında TSK’daki görevinden kendi isteği ile ayrılarak Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde göreve başladı .

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 20

Volumetric brain abnormalities in polysubstance use disorder patients

Neuropsychiatric Disease and Treatment (2016)

Relationship Between Impulsivity and Plasma Uric Acid Levels in Patients with Substance Use Disorders

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)

Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)

Relationship of Subjective Sleep Quality Daytime Sleepiness and Depression to The Quality Of Life in Patients With Parkinson s Disease

Neurology, Psychiatry and Brain Research (2007)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 14

Development of the COVID-19 Phobia Scale: Validity and Reliability Study

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2020)

Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi / Male Addicts and the Form of the Affiliation of their Parents and the Relationship of Control Focus to Clinical Features

Bağımlılık Dergisi (2015)

Psychogenic Polydipsia Responding to Oxcarbazepine A Case Presentation

Scholars Journal of Medical Case Reports (2014)

Bipolar Bozukluğun Sürdürüm Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics (2014)

Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics (2014)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Davranışsal Bağımlılıkların Nörobilişsel ve Nörobiyolojik Özellikleri, 2021.
 • Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, 2021.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Current Addiction Research, ISSN:2548-0715, 2018.

Projeler > Projeler

 • KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 • KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 • KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 • Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit B Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Prevelansı, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • XIII. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi, 2022.
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 • 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2020.
 • World Confederation for Physical Therapy Congress 2019, 2019.
 • 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi, 2019.
 • 12.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10.Anksiyete Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSBAUMER Müdür Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2017 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Bağımlılığın Psikolojisi, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bağımlılık Psikofarmakolojisi ve Toksikolojisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Madde Kullanım Bozukluklarına Eşlik Eden Diğer Psikiyatrik Bozukluklar (Çift Tanı: Ko-Morbid Bozukluklarına Genel Bir Bakış), (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojik Testler ve Değerlendirme, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bağımlılıkta Rehabilitasyon, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bağımlılıkta Aile Yaklaşımı: Danışmanlık ve Psikoeğitim, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index