Prof.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

onur.noyanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5087

ORCID: 0000-0002-4819-1032

Citation : 1510 | h-index : 14 | i10-index : 18

: 137
: 0

Araştırma Alanları

Bağımlılık, bipolar bozukluk, anksiyete bozukluğu, nörogörüntüleme, kumar bağımlılığı

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 9 16 17

Kısa Özgeçmiş

1977 yılında Edirne/Keşan’da doğdu. 1995 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2001 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Kütahya’da pratisyen hekimlik yaptı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2004-2008 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ nde tamamladı. 2008-2012 yılları arasında Gümüşsuyu Asker Hastanesi Balmumcu Dispanseri’nde, 2012-2013 tarihleri arasında Diyarbakır Asker Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev aldı. 2013 yılında TSK’daki görevinden kendi isteği ile ayrılarak Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde göreve başladı .

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 23

Volumetric brain abnormalities in polysubstance use disorder patients

Neuropsychiatric Disease and Treatment (2016)

Relationship Between Impulsivity and Plasma Uric Acid Levels in Patients with Substance Use Disorders

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (2016)

Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)

Relationship of Subjective Sleep Quality Daytime Sleepiness and Depression to The Quality Of Life in Patients With Parkinson s Disease

Neurology, Psychiatry and Brain Research (2007)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 18

Development of the COVID-19 Phobia Scale: Validity and Reliability Study

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2020)

Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi / Male Addicts and the Form of the Affiliation of their Parents and the Relationship of Control Focus to Clinical Features

Bağımlılık Dergisi (2015)

Psychogenic Polydipsia Responding to Oxcarbazepine A Case Presentation

Scholars Journal of Medical Case Reports (2014)

Bipolar Bozukluğun Sürdürüm Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics (2014)

Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics (2014)

Substance Use in the Early Adult Male with First Episode Psychosis

Neurology, Psychiatry and Brain Research (2008)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Nikotin Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Farmakokinetiği, 2023.
 2. DEMANS TANILI HASTALARDA PSİKİYATRİK ACİL YAKLAŞIMI, 2023.
 3. Arındırma Sonrası Alkol Kullanım Bozukluğunun İlaç Tedavisi, 2022.
 4. Duygudurum Bozukluğu Eş Tanısı, 2022.
 5. Madde Bağımlılığına Giriş Aracı Olarak Tütün Mamullerinin Kullanımı, 2021.
 6. Kumar Oynama Bozukluğu, 2021.
 7. Akıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığı, 2021.
 8. Bağımlılıkta Bilinçli Farkındalık, 2021.
 9. Pozitif Ödüllendirme Sistemi, 2021.
 10. Bağımlılık Tedavisinde Somatik Tedavi Uygulamaları, 2021.
 11. Davranışsal Bağımlılıkların Nörobilişsel ve Nörobiyolojik Özellikleri, 2021.
 12. Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, 2021.
 13. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Merhamet Algılarının İncelenmesi: Fenomeneolojik Bir Çalışma, 2020.
 14. Kars İlinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evlerinde Kalan Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılık, Öz Yeterlilik ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, 2020.
 15. Alkol / Madde Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Bağlanma Stilleri ve Yenilik Arama Davranışının İncelenmesi, 2020.
 16. Adolesan Dönemi Alkol ve Madde Kullanımı, 2018.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Current Addiction Research, ISSN:2548-0715, 2018.
 2. BAĞIMLILIK TANI VE TEDAVİ TEMEL KİTABI, ISSN:, 2021.

Projeler > Projeler

 1. Davranışsal Bozuklukların İnsan Beyni Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi; Bir Veri Görselleştirme Animasyon Uygulaması, 2024.
 2. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 3. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 4. Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit B Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Prevelansı, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. VI. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2024.
 2. İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi, 2024.
 3. 21st Annual World Congress of Society for SBMT, 2024.
 4. 21st Annual World Congress of Society for SBMT, 2024.
 5. 9. Psikiyatri Zirvesi, 16. Anksiyete Kongresi, 2024.
 6. 9. psikiyatri zirvesi 16. Anksiyete kongresi, 2024.
 7. Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2024.
 8. Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2024.
 9. XVI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2023.
 10. 8. Psikiyatri Zirvesi & 15. Anksiyete Kongresi, 2023.
 11. 8. Psikiyatri Zirvesi, 15.Anksiyete Kongresi, 2023.
 12. 8. Psikiyatri Zirvesi & 15. Anksiyete Kongresi, 2023.
 13. T.C. Sağlık Bakanlığı Bahar Seminerleri-4, 2023.
 14. Bağımlılık ve Tedavi Yöntemleri Kongresi, 2023.
 15. Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT (Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği), 2023.
 16. XIII. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi, 2022.
 17. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 18. 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2020.
 19. 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2020.
 20. World Confederation for Physical Therapy Congress 2019, 2019.
 21. 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi, 2019.
 22. 12.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 23. 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10.Anksiyete Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSBAUMER Müdür Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 5. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2017 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu Bildiri Araştırma Tesvik Ödül 1.' Liği, (Turkish Association For Psychopharmacology), 2015.
 2. Ulusal Bağımlılık Kongresi Araştırma Ödülü 2.'liği, (Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği), 2015.

Bilimsel Üyelikler

 1. Türkiye Psikiyatri Derneği 2014
 2. Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği 2014

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Madde Kullanım Bozukluklarına Eşlik Eden Diğer Psikiyatrik Bozukluklar (Çift Tanı: Ko-Morbid Bozukluklarına Genel Bir Bakış), (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Bağımlılıkta Motivasyonel Görüşme, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 5. Bağımlılık Psikofarmakolojisi ve Toksikolojisi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)