Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

onur.noyanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5087

ORCID ID: 0000-0002-4819-1032

Citation : 322 | h-index : 5 | i10-index : 3

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1977 yılında Edirne/Keşan’da doğdu. 1995 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2001 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Kütahya’da pratisyen hekimlik yaptı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2004-2008 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ nde tamamladı. 2008-2012 yılları arasında Gümüşsuyu Asker Hastanesi Balmumcu Dispanseri’nde, 2012-2013 tarihleri arasında Diyarbakır Asker Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev aldı. 2013 yılında TSK’daki görevinden kendi isteği ile ayrılarak Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde göreve başladı .

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 6
Entropy: A Promising EEG Biomarker Dichotomizing Subjects With Opioid Use Disorder and Healthy Controls
Clinical EEG and Neuroscience (2020)
Evaluation of plantar foot sensation, balance, physical performance and fear of movement in substance use disorders
Journal of the American Podiatric Medical Association (2019)
Binomial Logistic Regression and Artificial Neural Network Methods to Classify Opioid Dependent Subjects and Control Group Using Quantitative EEG Power Measures
Clinical EEG and Neuroscience (2018)
To stop or not to stop? Combined use of valproate and electroconvulsive treatment
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2015)
Thalamic and Cerebellar Gray Matter Volume Reduction in Synthetic Cannabinoids Users
European Addiction Research (2015)
Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (2014)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 4
Özel Bir Psikiyatri Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Akut Ajitasyon Durumlarında Uygulanan Tedavi ve Yaklaşımlar
Güncel Bağımlılık Araştırmaları / Cürrent Addiction Research (2017)
Tolosa-Hunt syndrome and comorbidity of obsessive compulsive disorder and aortic aneurysm.
BMJ Case Rep (2016)
When is the appropriate time for families to be involved in addiction treatment; From the beginning? A retrospective evaluation of inpatients in a private hospital
The Journal of Neurobehavioral Sciences: JNBS (2015)
Psychogenic Polydipsia Responding to Oxcarbazepine A Case Presentation
Scholars Journal of Medical Case Reports (2014)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 4
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
World Confederation for Physical Therapy Congress 2019 05 / 2019
3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi 03 / 2019
12.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 11 / 2018
3. Psikiyatri Zirvesi ve 10.Anksiyete Kongresi 03 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Merkez Müdür Yardımcısı ÜSBAUMER Müdür Yardımcısı 2019
Ana Bilim Dalı Koordinatörü Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2019
Öğrenci Danışmanlığı 11-20 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörogörüntüleme Çalışma Grubu 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Bağımlılığın Psikolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Lisansustu
2019-2020 GÜZ Bağımlılık Psikofarmakolojisi ve Toksikolojisi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Madde Kullanım Bozukluklarına Eşlik Eden Diğer Psikiyatrik Bozukluklar (Çift Tanı: Ko-Morbid Bozukluklarına Genel Bir Bakış) Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikolojik Testler ve Değerlendirme Lisansustu
2018-2019 BAHAR Bağımlılıkta Rehabilitasyon Lisansustu
2018-2019 BAHAR Bağımlılıkta Aile Yaklaşımı: Danışmanlık ve Psikoeğitim Lisansustu
2017-2018 BAHAR Araştırma Yöntemleri ve Etik Lisansustu
2018-2019 GÜZ Bağımlılığın Psikolojisi Doktora
2018-2019 GÜZ Psikoterapötik Görüşme Teknikleri Lisansustu
2018-2019 GÜZ Bağımlılık Psikofarmakolojisi ve Toksikolojisi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Araştırma Yöntemleri ve Etik Lisansustu
2018-2019 GÜZ Araştırma Yöntemleri ve Etik Lisansustu
2018-2019 GÜZ Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ve Davranışsal ve Diğer Bozukluklar Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index