360 sanal tur

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Hakkında

Bağımlılık Konusunda Uzman Danışmanlar Yetiştirilmesi Hedefleniyor

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Nedir?

Bağımlılık, tüm dünyada gittikçe önem kazanan toplumsal bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı giderek artarken; kullanıma başlama yaşı da her geçen yıl düşmektedir. Kullanımdaki artışa ölüm oranlarının sayısındaki artışlar da eşlik etmektedir. Yaygınlaşan bağımlılık sorunlarına müdahale için önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Önleme çalışmaları bağımlılıkla mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı gidermek amacıyla ülkemizde birçok yeni bağımlılık tedavi merkezi açılırken; bağımlılıkla ilgili bilgi ve beceriye sahip uzman kişilerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının hedefi, bağımlılık alanında donanımlı, uzmanlaşmış danışmanlar yetiştirerek bir yandan alanda çalışan profesyonel eksikliğini gidermektir. Program aynı zamanda “kanıta dayalı” tedavinin temelini oluşturan araştırmacılar eğiterek bağımlılık alanındaki akademisyen ve araştırma sayısını artırmayı da hedeflemektedir.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Bağımlılık, multifaktörler ile oluşan kompleks bir hastalıktır. Bu nedenle bağımlılık tedavisi ancak multidisipliner bir ekibin çalışmaları ile olabilmektedir. Bu doğrultuda eğitim programı hazırlanırken uzmanların mesleklerine göre düzenlenmesine dikkat edilmektedir. Bağımlılık alanında önleme, danışmanlık, bireye özgü bağımlılık terapisi, aileye yönelik müdahaleler, rehabilitasyon, etik ve adli durumlarda müdahale gibi alanlarda eğitim ve uygulamalar ile öğrencilerin uzmanlaşmaları planlanmaktadır. 

Programın etkinliğini artırmak amacıyla NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile yapılan protokol çerçevesinde, öğrencilerin NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Kliniği’nde teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilme imkânları bulunmaktadır. Öğrenciler bu süreçte hastanedeki Nöropsikoloji ve Psikoloji Laboratuvarları, Beyin Görüntüleme (Nörobilim) Laboratuvarları, Klinik Biyokimya ve Toksikoloji Laboratuvarları, Klinik Farmakogenetik Laboratuarı, Beyin Uyarım Laboratuvarları gibi mevcut laboratuvarlardan yararlanabilmektedir.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öğrenci kabulü ile ilgili olan maddeleri esas alınarak programa bağımlılık alanında çalışan ya da çalışmak isteyen, Tıp Fakültesi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları katılabilmektedir.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

Prof. Dr. Gül Eryılmaz

Doç. Dr. Işıl Göğcegöz

Doç. Dr. Cemal Onur Noyan

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kızılkurt

Dr.Öğr.Üyesi Aslı BAŞABAK BHAIS

Uzm.Dr. Bahruz Shukurov

Uzm. Kln. Psk. Simge Alevsaçanlar Cücü

Uzm. Kln. Psk. Gürler Güz

Uzm.Kln.Psk. Sedef Koç

Uzm.Kln.Psk. Ömer Bayar

Uzm.Kln.Psk. Ahmet Yılmaz

Uzm.Dr.Ceylan ERGÜL

Akademik kadronun tamamı bağımlılık alanında uzman klinisyen ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Uzman kadromuz, bilgi ve deneyimlerini program dâhilinde aktarmayı hedeflemektedir.

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ

Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN

Web Koordinatörü: Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bağımlılık alanında hizmet veren ayaktan/yataklı tedavi merkezlerinde tedavi ekibinin bir parçası olarak görev alabilmektedirler.  Çalışmakta oldukları kurumlarda/merkezlerde eğitim ve danışmanlık yapabilmektedirler. Lisans yetkinlik alanlarında verilen sorumluluklar çerçevesinde Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Programında almış oldukları eğitimi kullanabilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!