360 sanal tur

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde Profesyonelleşme İçin Sağlık Yönetimi Önem Kazanıyor

 Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Nedir?

Günümüzde iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması sonucunda genel yönetim ve işletme yönetiminin dışında, sağlık sisteminin ve politikalarının, sağlık hizmetlerinin ve finansmanının gereği gibi yönetilebilmesi için ayrı bir birikim ve beceri gerekmektedir. 21. yüzyılda sağlık sistemlerinin ve hizmet sunan kuruluşlarının yönetimi daha da zorlaşmıştır. Bunda gelişen teknoloji ve hizmet yöntemlerinin payı büyüktür. Bu açıdan sağlık yöneticiliği eğitim programları da önem kazanmıştır.

Profesyonel Sağlık Yönetim İhtiyacı Karşılanabilecek

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık yöneticiliği  giderek önem kazanan bir meslektir. Bu mesleği en iyi şekilde icra edebilecek ve bu konuda gerekli donanıma sahip kişiler yanında alanın ihtiyaç duyduğu akademisyenleri yetiştirmeyi amaç edinen Sağlık Yönetimi Doktora Programı, çağdaş ve modern sağlık idareciliği/yöneticiliği temeline dayanan profesyonel sağlık yönetim ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir.

Kaynakların Verimli Kullanılması Sağlanacak

Program sayesinde bu kurumlarda sağlık hizmetlerinin daha iyi şekilde planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, icrası ve denetlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu programdan mezun olan sağlık yönetimi uzmanları, kaynakların yeterince verimli, etkili, ekonomik, erişilebilir ve kaliteli olarak kullanılması konusunda uzmanlaşmaktadır. Böylelikle, günümüzün en karmaşık işletmeleri konumundaki hastanelerde sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi mümkün olabilecektir.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, tezli veya tezsiz olmak üzere, sırasıyla toplam üç veya dört öğretim dönemini kapsamaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında geçerli olan yönetim, işletme ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla sağlık kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Araştırma Yöntemleri, Pazarlama, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları, Kalite ve Uygulamalar, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Sigortacılığı ve Sağlık Hukuku gibi konularda eğitim verilmektedir.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu programdan mezun olan kişiler genellikle ülkemizde sayısı 50’yi aşmış olan Sağlık Yönetimi bölümlerinde akademisyen olmaktadır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı içinde, SGK ve özel sağlık sigortası şirketleri içinde sağlık finansmanı yönetiminde, ilaç ve medikal malzeme üretimi, pazarlaması alanında, sağlık bilişimi sistemlerinde yönetici olarak görev alabilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!