Sağlık Yönetimi Doktora Programı Hakkında

Doktoralı Yöneticiler, Sağlık Hizmetlerinde Kaliteyi Artırıyor

 Sağlık Yönetimi Doktora Programı Nedir?

Günümüzde iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması sonucunda genel yönetim ve işletme yönetiminin dışında, sağlık sisteminin ve politikalarının, sağlık hizmetlerinin ve finansmanının gereği gibi yönetilebilmesi için ayrı bir birikim ve beceri gerekmektedir. 21. yüzyılda sağlık sistemlerinin ve hizmet sunan kuruluşlarının yönetimi daha da zorlaşmıştır. Bunda gelişen teknoloji ve hizmet yöntemlerinin payı büyüktür. Bu açıdan sağlık yöneticiliği eğitim programları da önem kazanmıştır.

 Sağlık Yönetimi, Önem Kazanıyor

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık yöneticiliği  giderek önem kazanan bir meslektir. Bu mesleği en iyi şekilde icra edebilecek ve bu konuda gerekli donanıma sahip kişiler yanında alanın ihtiyaç duyduğu akademisyenleri yetiştirmeyi amaç edinen Sağlık Yönetimi Doktora Programı, çağdaş ve modern sağlık idareciliği/yöneticiliği temeline dayanan profesyonel sağlık yönetim ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir.

Sağlık Yönetimi Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Sağlık Yönetimi Doktora Programı, 8 öğretim dönemini kapsamaktadır. Program kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında geçerli olan yönetim, işletme ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla; Halk Sağlığı, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Araştırma Yöntemleri, Pazarlama, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları, Kalite ve Uygulamaları, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Sigortacılığı ve Sağlık Hukuku gibi konularda eğitim verilmektedir.

Sağlık Yönetimi Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu programdan mezun olan kişiler genellikle ülkemizde sayısı 50’yi aşmış olan Sağlık Yönetimi bölümlerinde akademisyen olmaktadır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı içinde, SGK ve özel sağlık sigortası şirketleri içinde sağlık finansmanı yönetiminde, ilaç ve medikal malzeme üretimi, pazarlaması alanında, sağlık bilişimi sistemlerinde yönetici olarak görev alabilmektedirler.

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!