360 sanal tur

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği ülkemiz genelinde oldukça ihtiyaç duyulan ve aranan bir bilim dalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işletmelerin İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu olması ve yetişmiş kalifiye eleman sayısının azlığı nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü ve anlayışını geliştirerek kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak için bu alanda yeni bilimsel ve teknik uygulamaların işlerlik kazanmasına, bilimsel perspektife dayalı yenilikçi çözümler üreterek iş kazalarının önlenmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki ulusal ve uluslararası yayınlara katkıda bulunmak ve çeşitli sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetişmesini sağlamak doktora programımızın önemli hedefleridir.

Uluslararası Düzeyde Bilim Üreten İş Güvenliği Uzmanlarının Yetiştirilmesi Amaçlanıyor

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde lisans ve tezli ve tezsiz lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, güvenlik bilgisine sahip, teknolojik ekonomik ve sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanı disiplinler arası bir dal olmasından dolayı İş Güvenliği Uzmanlığı için gerekli olan, mühendislik, sağlık, ekonomi ve hizmet sektöründe ortaya çıkan problemlerin modellenmesi ve yorumlanması aşamasında etkin rol oynamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Hangi Katkıları Sağlıyor?

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programının amacı doktoralı İş Güvenliği Uzmanı sayısını artırmaktır. Üniversitemizde lisans ve yüksek lisans programlarına tamamlayıcı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsünde eğitim faaliyetine devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yetişmekte olan akademik eleman sayısını artırarak kalifiye personel ihtiyacının karşılanmasına ve bu alandaki bilimsel çalışmalara büyük katkıda bulunacaktır. Bu program öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği yetkinliklerini uluslararası düzeye taşıyacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programının içeriği, Enstitümüzün doktora programlarından tamamen farklıdır. Program iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmaya yönelik hazırlanmıştır. Programa kabul edilecek öğrenciler herhangi bir disiplinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. İnterdsipliner bir alan olarak lisans mezuniyetinde bilim dallarının çeşitliliği söz konusu olmakla birlikte, öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, yapılacak bilim sınavı ve mülakat sonucunda başarılı olmak, program başvuru formunun elektronik ortamda doldurmuş olması, ALES, (SAY-EA-SÖZ) puan türlerinin herhangi birisinden en az 55, tercihen daha üst puanlar elde etmiş olmak, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve benzeri ulusal/uluslararası güvenilirliği olan dil sınavlarından YÖK’ün belirlediği asgari düzey veya daha üzerinde puan almış olması koşulları uygulanacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için sekiz yarıyıldır.  Doktora programı,  yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az onbir adet ders,  bir seminer dersi,  yeterlik sınavı,  tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programının dili Türkçedir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmamış olan öğrencilerin gerektiğinde bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Ph.D. derecesi almaya hak kazanmaktadır. Mezunlar direkt olarak A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi almaya hak kazanmaktadır. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak bütün tehlike sınıflarında yer alan firmalarda kamu ve özel sektörde çalışabilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!