Perfüzyon Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

2022-2023 Güz Yarıyılı çevrimiçi başvuru tarihi: 06.06.2022 Pazartesi 

Son Başvuru Tarihi :  31.07.2022 Pazar

BİLİM SINAVLARI:

               1.Bilim Sınavı: 18.07.2022 Pazartesi, Saat: 14:00

               2.Bilim Sınavı: 01.08.2022 Pazartesi, Saat: 14:00

Sınav Yeri: Çarşı Yerleşke

NOT: Adaylar Bilim Sınavından istedikleri birine girebilirler.

 Sonuçların İlan Tarihi : 11.08.2022 Perşembe

 Asil Liste Kesin Kayıt Tarihleri: 11.08.2022 -22.08.2022 

Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihleri: 23.08.2022 -02.09.2022

 Çevrimiçi Ön Kayıt Linki için tıklayınız

 ALES Puan Türü : SAYISAL (SAY)

Kaynak Kitap: ECMO 360

 Değerli aday öğrencilerimiz;

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda bilim sınavı yapılacak olup;

1) Tezli programlarımızda, Sayısal puan türündeki ALES’in %50’si, bilim sınavının %30'u, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si,

2) 2) Tezsiz programlarda, lisans mezuniyet notunun %50’si, bilim sınavının %50’si değerlendirmeye alınacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru sırasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
- Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası
- Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Programa; 

-Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi ilgili bölümleri mezunları ile; 

Perfüzyon önlisans programı mezunları ve Perfüzyon yetki belgesine (sertifika) sahip herhangi bir lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

-Tezli program başvurularında ALES sonuç belgesi Son beş yıl içinde alınmış, en az Sayısal 55 puan) 

- Başvuran adaylar başarı sırasına göre alınacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:

https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!