360 sanal tur

Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı Hakkında

Doktoralı Hemşireler Sağlık Alanındaki Kaliteyi Yükseltiyor

Hemşirelik Doktora Programı Nedir?

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doktora Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.06.2015 tarihli kararı ile açılmıştır. Program, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde açılan ilk doktora programı olma özelliğini taşımaktadır.

Sağlık alanının temel mesleklerinden ve bilimsel bir disiplin olan hemşirelikte, kendine özgü bilgi birikimi ile topluma güçlü bir hizmet sunmada doktora programlarının önemi büyüktür.

Küresel Düzeyde Bilim Üreten Hemşireler Yetiştirilmesi Amaçlanıyor

Hemşirelik Doktora Programı ile hemşirelik ve sağlık hizmetlerini geliştirmeye odaklı bağımsız ve özgün araştırmalar yapabilen, elde ettiği verilerden derin ve geniş bir bilgi ortaya koyabilen bu bilgiyi, ulusal ve küresel düzeyde bilim ve insanlığın yararına sunabilen hemşireler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda hemşireliğin kuramsal temellerini irdeleyerek yeni bir senteze ulaşan, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren, bireylerin bakımında hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen ve yeni bakım modelleri geliştirebilen, toplumun sağlık sorunlarıyla ilgili politikalar üretebilen, etik konularda duyarlı akademisyenler ve uygulama alanlarında lider hemşireler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hemşirelik Doktora Programı Hangi Katkıları Sağlıyor?

 • Hemşireliğin temel uzmanlık alanlarında evrensel bilimin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi,
 • Araştırmalar yoluyla kanıta dayalı klinik bakım ve diğer hizmet alanlarının geliştirilmesi ve mesleğin bilgi birikimine ve bilimsel gelişimine katkı sağlanması,
 • Hemşireliğin uzmanlık alanlarına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst düzeyde uzmanlaşmış, bu yolla kendine özgü bir hemşirelik felsefesi geliştiren hemşireler yetiştirilmesi,
 • Üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü eğitim programları ve hemşirelik bakım hizmetlerinin geliştirilmesine öncülük edecek geleceğin öğretim üyelerinin yetiştirilmesi,
 • Doktoralı öğretim elemanları aracılığıyla hemşirelik eğitiminin niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Hemşirelik Doktora Programı Alt Gruplardan Oluşuyor

Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doktora eğitiminde yedi (7) program mevcuttur.

 • Psikiyatri Hemşireliği
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
 • Toplum Sağlığı Hemşireliği Doktora Programlarını kapsamaktadır.

Hemşirelik Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?  

Hemşirelik Doktora Programına, hemşireliğin yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarından yüksek lisans mezunları kabul edilmektedir. Yüksek lisans programından farklı bir hemşirelik alanında doktora programına katılmak için Bilimsel Hazırlık Programına katılmak zorunluğu vardır.

Hemşirelik Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Programın süresi, dört yarıyıl ders ve dört yarıyıl tez olmak üzere toplam sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler programda belirtilen kredi ve sayıdaki dersleri tamamlamak koşulu ile ders dönemini üç yarıyılda da tamamlayabilmektedir. Programın dili Türkçedir.

Öğrencilerin programa kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Program, ana bilim dalının ortak zorunlu dersleri ile uzmanlık alanlarına ait zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgi alanlarına göre; Ana Bilim Dalından, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün diğer programlarından ya da diğer Enstitülerden de alabilmektedir.

Hemşirelik Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, hemşirelik alanında PhD derecesi almaya hak kazanmaktadır. Mezunlar kamu ve özel sektörde uzman hemşire ve akademisyen olarak çalışabilmektedir.

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!