Moleküler Nörobilim Doktora Programı Hakkında

Moleküler Nörobilim, Beyin Hastalıklarının Araştırılmasında Önemli Bir Alan

 Moleküler Nörobilim Doktora Programı Nedir?

Beynin işlevi, sinyalleme birimlerinin son derece karmaşık bir entegrasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Nöronların sağlık ve hastalıktaki rolünü anlamak için, nöronal fonksiyonun altında yatan temel mekanizmaları anlamak oldukça önemlidir.

Son yıllarda genetikte kaydedilen ilerlemeyle birlikte, bu genlerin nöronal sistemlerdeki etkisini anlamak büyük önem kazanmaktadır. Ülkemizin bu konuda dünya çapında hızla artan bilgi birikimini yakalaması ve bu alanın öncü çalışmalarını üretecek altyapıyı oluşturması gerekmektedir.

Beyin Hastalıklarının Tedavisine İlişkin Çözümleri Araştırıyor

2013 yılında ABD’de başlatılan “Brain Initiative Project” in Türkiye ve Ortadoğu Koordinatörlüğünü yürüten Üsküdar Üniversitesinde bu programın bir ihtiyaç olduğu düşünülerek Moleküler Nörobilim Doktora Programı açıldı. Moleküler Nörobilim alanı, moleküler ilkelere ilişkin temel anlayış, otizm, şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar için eşsiz tedavi paradigmalarının doğru anahtarını elinde tutmaktadır.

Moleküler Nörobilim Doktora Programı Hangi Katkıları Sağlıyor?

  • Öğrencilere psikiyatrik ve nörodejeneratif bozukluklar dahil bir dizi beyin hastalığının gösterdiği temel ve deneysel sinirbilim hakkında derinlemesine bilgi sağlamak,
  • Bugünün ve yarının hastalıkları için çözüm aramada önemli bir rol oynamak isteyen bu konuda yeterliliği yüksek, kaliteli eğitmen ve akademisyenleri yetiştirmektir.

Moleküler Nörobilim Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Moleküler Nörobilim Doktora Programında öğrencilerin bu alandaki gerekli bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun olan seçmeli dersleri seçerek hem bu alana özgü gerekli bilgileri hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmaktadır.

Moleküler Nörobilim Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Moleküler Nörobilim Doktora Programı mezunları, moleküler ve hücresel nörobilim alanında çalışabilecekleri gibi temel nörobilim alanlarında da çalışabilmektedir.

 

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!