Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Kurumsal

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 08. 01. 2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz)

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz)

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı   (Tezli)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı   (Tezli)

Hemşirelik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz)

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
- İç Hastalıkları Hemşireliği
- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
- Psikiyatri Hemşireliği
- Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği   (Tezsiz)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz)
Nörobilim Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz)
Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz)
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz)
Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı   (Tezli/Tezsiz

Doktora Programları

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Doktora Programı
Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı
Moleküler Nörobilim Anabilim Dalı Doktora Programı
Nörobilim Doktora Programı
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı

1.1 Enstitü Yönetimi

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL (Müdür V. ) (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU (Müdür Yrd.)
Dr.Öğr.Üyesi Müge ENSARİ ÖZAY (Müdür Yrd.)
Esen CAN (Enstitü Sekreteri)
Tayfun GÖZLER (Enstitü Asistanı)

1.2 Enstitü Kurulu

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL (Müdür V. ) (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU (Müdür Yrd)
Dr.Öğr.Üyesi Müge ENSARİ ÖZAY (Müdür Yrd.)
Prof.Dr. Muhsin KONUK (Moleküler Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Sultan TARLACI ( Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN (Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Haydar SUR (Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Nesrin DİLBAZ (Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Ahmet KONROT (Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER (Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Defne KAYA (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. İsmail BARIŞ (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr.Üyesi Rüştü UÇAN (İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı)

1.3 Enstitü Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL (Müdür V. )
Dr. Öğr.Üyesi Elçin BABAOĞLU (Müdür Yrd)
Dr.Öğr.Üyesi Müge ENSARİ ÖZAY (Müdür Yrd.)
Prof.Dr. Ahmet KONROT (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Rüştü UÇAN (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Süreyya YILMAZ (Üye)

1.4 Kalite Komisyonu

Dr. Öğr.Üyesi Elçin BABAOĞLU (Komisyon Başkanı)
Doç.Dr. Barış Metin (Üye)
Doç. Dr. Cemal Onur Noyan (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Filiz SHİNE EDİZER (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Müge ENSARİ ÖZAY (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Çetin SAYACA (Üye)

1.5 Orpheus Çalışma Komisyonu

Prof.Dr. Besti Üstün
Prof.Dr. Ahmet Konrot
Doç. Dr. Sevgi Kızılcı

Tablo 1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci, akademik ve idari personel sayıları

2017-2018 Akademik Yılı
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı924
Doktora Öğrenci Sayısı63
Toplam Öğrenci Sayısı987
Akademik Personel Sayısı
Profesör22
Doçent10
Dr. Öğretim Üyesi22
İdari Personel Sayısı1


Tablo 2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mevcut ve Gelecek Yıllara ait Muhtemel Öğrenci Sayıları

ProgramGenel Toplam2019-20202020-20212021-20222022-20232023-2024
Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon (YL)454850535558
Çocuk Gelişimi (YL)107113118124131137
Hemşirelik (YL)156164172181190200
Sosyal Hizmet (YL)226238250262275289
Sağlık Yönetimi (YL)9297102107112118
Dil ve Konuşma Terapisi (YL)727680848892
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL)778185909499
İş Sağlığı ve Güvenliği (YL)549577606636668701
Sağlık Bilişimi (YL)-Yeni-1020252530
Nörobilim (YL)142150157165173182
Nörobilim (DR)455556
Moleküler Nörobilim (DR)101112121313
Sağlık Yönetimi (DR)495255576063
Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi (DR)131415161617
Hemşirelik (DR)101112121313
Toplam155216371719180418931988


Tablo 3. Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) ve Doktora (Sanatta Yeterlilik ve Tıpta Uzmanlık) Öğrenci Sayıları
Program AdıTezli Yüksek Lisans Öğrenci SayısıTezsiz Yüksek Lisans Öğrenci SayısıDoktora Öğrencisi Sayısı *Toplam Lisansüstü Öğrenci SayısıÖzel Öğrenci SayısıMezun SayısıAyrılan Öğrenci Sayısı ***
Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon1514-29-13
Çocuk Gelişimi3915-54--1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği133218-42
Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi (Doktora)--11111--
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon57--57--2
Sağlık Yönetimi482336107221115
İç Hastalıkları Hemşireliği203326153
İş Sağlığı ve Güvenliği185164-34947832
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği111-12-22
Moleküler Nörobilim (Doktora)--664-1
Nörobilim708-781118
Psikiyatri Hemşireliği47125642115
Sosyal Hizmet16214-1761213
Toplam667257639873614477

*** Yatay Geçiş yapanlar dahil

Tablo 4. Enstitümüzde Yıllara ve Programlara Göre Dağılan Tez-Proje Sayıları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü2015-20162016-20172017-2018
ProgramTamamlanan Tez Çalışması (Tezli)Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)Tamamlanan Tez Çalışması (Tezli)Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)Tamamlanan Tez Çalışması (Tezli)Tamamlanan Bitirme Projesi (Tezsiz)
Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon000001
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği101322
Hastane İşletmeciliği4151922
İç Hastalıkları Hemşireliği222134
İş Sağlığı ve Güvenliği263122214998
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği000020
Nörobilim513082
Psikiyatri Hemşireliği164095
Sağlık Yönetimi001026
Sosyal Hizmet016148
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği020100

Hedefler

Enstitümüz, üniversitemiz Stratejik planında yer verilen 4 stratejik amaca ulaşmak üzere oluşturulan Kalite Komisyonu 12 stratejik hedef belirlemiştir.

Bununla birlikte özellikle biyotıp ve sağlık bilimleri alanında Avrupa’da Doktoranın geliştirilmesi çalışmalarını yürüten ORPHEUS (Organisation of pHD in Biomedicine and Health Sciences European System) kapsamında, standartları, çalışmaları ve gelişmeleri sağlamayı amaçlayan, doktora programlarından mezun olanların sahip olacakları yeterliliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan yükseköğretim kurumlarından oluşan uluslararası organizasyonun akreditasyonunu almaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Orpheus Çalışma Komisyonu” oluşturulmuş, ve 2018 yılı içerisinde Danışmanlık Eğitimi ve Orpheus Çalıştayı yapılmıştır.

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Eğitim programlarının yapısal olarak analizleri yapıldığı zaman; bazı programlarda ders sayısına göre öğretim üyesi az, bazı programlarda ise öğretim üyesi sayısı yeterli olmasına rağmen, ders sayısı çok fazla olduğu için öğretim üyesi başına düşen ders sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, enstitü seçmeli derslerinin bazılarının hiç seçilmediği görülmüştür. Bu alanlara ait ders saat ücretli öğretim üyelerinden istifade edilmesi değerlendirilebilir.

Eğitim programlarının içeriklerine yönelik olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü, programlarının yapısını çağdaş eğitim-öğretimin gereklerine uygun olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla açılan dersler de bu paralelde çeşitlendirilmektedir.

Stratejik Hedef 1: Seçmeli derslerin çeşitliliğine rağmen açılmamış olan derslerin yer aldığı programlardaki müfredat 2019 yılı sonuna kadar güçlendirilecek ve revize edilecektir. Anabilim dalları ile iletişime geçilerek, programların eğitim hedefleri, ders yapısı, kredi yükü, öğretim üyesi sayısı, öğrenci alımı ve tez süreci değerlendirilecek, çalışmalar sonunda düzenlenecektir.

Mevcut Bologna bilgileri için tıklayınız.

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Stratejik Hedef 2: Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve diğer programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve kurum içinde olumlu bir eğitim atmosferi yaratabilmek bakımından bu çalışmalar önemlidir. Öğrencilerimize bu anlamda diğer enstitülerde açılacak seçmeli derslerden de istifade etmeleri sağlanacak, enstitümüzde de bu gayeye hizmet edecek şekilde diğer enstitülerde verilebilecek seçmeli dersler açılacaktır. Bununla birlikte akademik danışmanlık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için danışmanlık görüşme raporları hazırlanacak ve danışmanlık faaliyetleri takip ve kayıt altına alınacaktır.

Stratejik Hedef 3: Uluslararasılaşma kapsamında da Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılım ve Erasmus değişim programları gibi etkileşimler ile elde edilecek deneyimin Enstitü uygulamalarına aktarılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4: Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması sağlanacak ve Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden verilen eğitimler ile bu kültürün ve gelişimin sağlanması hedeflenmektedir.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı yetiştirmektir. Bu yüzden, lisansüstü eğitimin belki de en ayırt edici özelliği her şeyden çok araştırmaya ve yeni bilgi üretimine dayalı olmasıdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurumun araştırma ve geliştirme olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak, laboratuvarlarında araştırmalarına katkıda bulunmak ve kurumun tüm kapasitesini lisansüstü eğitim düzeyinde de kullanıma sunmak gayesiyle stratejik hedefler belirlemiştir.

Öğrencilerimizin girişimcilik ekosisteminden faydalanabilmeleri, kuluçka merkezi ve teknoparklar ile sahip oldukları fikir ve katma değeri olduğunu düşündükleri ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunacak stratejik hedefler konmuştur.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Stratejik Hedef 1: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi gayesiyle öncelikle tüm öğrencilere tez süreci ile ilgili temel eğitim verilecektir. Tüm öğrencilere enstitü bünyesinde tez yazımı, bilimsel araştırma, etik ve yaratıcılık seminerleri verilecektir. Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi ve danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla bir danışmanlık eğitimi programı geliştirilecektir. Bu program çerçevesinde kurumsal iyi uygulamaların tanımlanacağı kılavuzlar ve danışmanlık yapmaya yeni başlayacak öğretim üyeleri için kurslar düzenlenecektir. Bu konuda AB kaynakları ve programlarından yararlanma yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının geliştirilmesi, kurumsal ve akademik katkının sağlanması adına tez süreci daha verimli şekilde kontrol edilecektir. Tez sürecinde danışmanın rolü daha ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. Tezlerin kalitesinin ölçülebilir ve izlenebilir bir süreç ile takip edilmesi sağlanacaktır. Tezlerden elde edilen sonuçların uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması kurumsal hedeflerimiz arasındadır. Mezunların istihdamı ve iş hayatındaki memnuniyetlerini değerlendirecek anketler ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Stratejik Hedef 3: Lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması adına, girişimcilik eğitimleri verilecek ayrıca sektör temsilcileri ile buluşmalar düzenlenerek dış paydaşların sektörel yönelim. Süreçlerinde rehberlik etmesi sağlanacaktır. (Dış paydaş anketi: https://uskudar.edu.tr/tr/dis-paydas-anketi)

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimde genel olarak disiplin içi dersler tercih edilmektedir. Bu durum eğitimin içe dönük olmasına neden olmakta ve gelişimi engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, Enstitü, programlar arası ve başka enstitülerden ders alma ve seçmeli ders oranının artırılması gibi değişimi özendirici uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu olarak uluslararası eğitim kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Enstitüdeki uluslararası öğrenci sayısı ile öğrenci değişim katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Enstitü Anabilim Dallarının, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğine yönelik faaliyetlerinin artmasının, çok çeşitlilik ve çok kültürlülüğün egemen olduğu bir eğitim ve araştırma ortamının oluşmasına büyük katkıları olacağını düşünmekteyiz.

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Stratejik Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi için programlar arası ve diğer enstitülerden alınan, verilen ders sayısı ile ortak proje sayısının artması sağlanacaktır. Bu amaçla Enstitünün yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer kurumlarla işbirliğini artırıcı karşılıklı ziyaret, öğretim elemanı değişimi gibi etkinlikler yapılacaktır. AB kaynaklarının kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması için yabancı öğrencilerin alınacağı ve İngilizce dilinde eğitim veren lisansüstü eğitim programları açılacaktır.

Stratejik Hedef 3: Eğitim-öğretimin uluslararası niteliğini artırmak için değişim programlarına yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede 1 ve 2. stratejik amaçlarda belirtilen etkinliklerin yanısıra, Enstitü kataloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması tamamlanacak ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için çalışılacaktır. Büyük ölçüde Anabilim Dallarının inisiyatifinde olan bu değişikliklerin yapılmasında Enstitü yönlendirici ve teşvik edici olacaktır. Bu amaçla uluslararası ofis ile de ortak koordinasyon gerçekleştirilecektir. Enstitü insan kaynakları gelişiminde personelin yabancı dil bilgisinin artırılması ve yabancı dil desteğinin sağlanması için üniversite içi dil kurslarına katılım için personel teşvik edilecektir. Ayrıca enstitü web sayfamızdaki duyurular ve haberler alanları daha aktif ve sık kullanılacak ve ayrıca İngilizce dilinde de paylaşılacaktır.

Amaç 4: Paydaşlar ile İşbirliğini Güçlendirmek

Sağlık Bilimleri alanında özellikle gelişen teknoloji ile birlikte ülkemiz için de stratejik ve ekonomik değeri olan ürünlerin geliştirilmesi, Sağlık Bilişimi alanında görülen önemli gelişmelerin karşılık bulması ve 10. kalkınma planında da esas olan katma değer ürün üretme idealimiz için sağlık oldukça kritik bir önem sahiptir. Bu alanda sektörde, akademide ve yurtdışında küresel ölçekli yürütülmekte olan çalışmalar dış paydaşların önemini bir kere daha göstermiştir. Bu amaç ile temel olarak 2 hedefe odaklanılmıştır.

Stratejik Hedef 1: İş Birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve STK’lar ile plan dönemi içerisinde iş birliği yapılması çerçevesinde dış paydaşların belirli periyotlar ile sektörel buluşmalar başlığı altında seminer vermesi ve sektörün ihtiyaçları ile akademinin hedeflerinin örtüşmesinin sağlanması ve müfredatların bu paralelde revize edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 2: Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerimiz bilgilendirmek ve yol göstermek adına eğitimler verilerek bu desteklere başvurmaları sağlanacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!