360 sanal tur

Perfüzyon Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız


ZEYNEP AVERBEK ARSLAN
Modifiye ultrafiltrasyon uygulanan hastalarda akciğer basınçlarının preoperatif-postoperatif karşılaştırılması

BEYZA GÜNEŞ
Kardiyopulmoner bypassta kullanılan farklı yüzey alanlarına sahip membran oksijenatörlerin oksijen transferi ve hemoliz üzerine etkisi

ZAHİDE ÇAKIR
Kardiyopulmoner bypassta verilen kardiyopleji solüsyonlarının;uygulama yolları ve veriliş şekillerinin miyokardiyal korumayaetkileri

TAYLAN TOPAÇ
Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan prime solüsyonların postoperatif kan transfüzyonuna etki
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!