360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Çalışma Grupları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 15 yüksek lisans ve 9 doktora programında vermekte olduğu eğitim hizmetlerinin yanında üniversitemiz stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sağlık bilimleri alanında özelleşen “bilimsel araştırma ve bilgi üretme” gayesine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yürütülmektedir. AR-GE odaklarımız çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları sayesinde genç araştırmacıların tez ve projeleri yayın, proje ve patente dönüşmesi hedeflenmektedir. SCIMAGO sıralama indeksinde Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri arasında 4. sırada yer alan Üsküdar Üniversitesi'nin araştırma odakları incelendiğinde yayın frekansının sağlık bilimleri, temel bilimler ve mühendislik çerçevesinde dağıldığını, bununla birlikte sağlık bilimlerindeki çalışmaların etki değerinin daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Psikiyatri ve Ruh Hastalıkları alanında dünyada ilk 500 üniversite eşiğinde olan üniversitemizde Sağlık Bilimleri ağırlıklı çalışma grupları, araştırma odakları ve çıkan yayınlara ilişkin bilgiler için aşağıda yer alan çalışma grubu sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Çalışma Grubu

Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu

Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu

Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu

Hesaplamalı Biyoloji Grubu

İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu

Yenidoğan, Çocuk ve Adolesan Bakımı Çalışmaları Grubu

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!