360 sanal tur

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

MİSYON:

Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üretmek ile; sosyal politikalara katkı sağlayacak nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

 

VİZYON:

Hedefimiz, sosyal hizmetin kuramsal yönüne hakim, kavramsal becerilerini uygulama sürecinde etkin kullanabilecek düzeyde mesleki yetkinliğe sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik üretim için gerekli eleştirel bakış açısı, araştırma becerileri ve çözüm geliştirme yeteneklerine sahip, üstün nitelikli, değişim ve gelişimi önceleyen, sorgulayıcı uzman ve akademisyenler yetiştiren bir kurum olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!