Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız

2023 Yılında Tamamlanan Tezler

İREM GÖRGÜLÜ
Ketencik, kenevir ve keten tohumu yağlarının biyoaktif bileşenler ve yağ asidi içeriklerinin antioksidan kapasite üzerine etkisinin incelenmesi ve potansiyel sağlık etkilerinin değerlendirilmesi
ELİF ÖZCAN
Genç yetişkinlerde teknoloji kullanımının yeme davranışı ve obezite üzerine ilişkisinin değerlendirilmesi
ÜMMÜ BÜŞRA CANBERİ
Sağlık çalışanlarında duygu düzenleme güçlüğü ile hedonik açlık durumlarının değerlendirilmesi ve gıda bağımlılığı beden kütle indeksi ile ilişkisinin incelenmesi
SELEN ŞAHİN
Edinburgh Bulimic Investigatory testinin (BITE) türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması
NUR ÇENGEL
18-40 yaş arası kadınlarda premenstrual sendromların, menstruasyon öncesi ve sonrası süreçte makro mikro besin öğesi alımları, iştah durumlarına etkisinin değerlendirilmesi ve BKİ ile ilişkisi
GÜLŞAH TURALİOĞLU
Erzurum ilinde yaşayan 18-65 yaş arası yetişkin bireylerin sosyal medya kullanımlarının fonksiyonel gıdalara yönelik tutuma etkisinin değerlendirilmesi ve beden kütle indeksi ile ilişkisinin incelenmesi
NİRAN ÇOMAK
İstanbul ilinde özel bir beslenme ve diyet kliniğine başvuran yetişkin bireylerin sosyal görünüş kaygısının besin tercihine etkisinin incelenmesi ve antropometrik ölçüm ilişkisinin değerlendirilmesi
ÖZGE VARLIK
X, Y, Z kuşaklarının beslenme bilgi düzeyleri ile obeziteye karşı ön yargılarının değerlendirilmesi ve besin seçimleri üzerine etkilerinin incelenmesi
YAREN ARDA
Obez bireylerde düşük glisemik indeksli diyetin koronafobi, biyokimyasal parametreler ve beden algısı üzerindeki etkisinin randomize kontrollü çalışması
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!