360 sanal tur

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız

2023 Yılında Tamamlanan Tezler

ESNA AYBÜKE TOKKAYA YOLDAŞ
Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin eğitselbecerilere ilişkin yeterlikleri ile aile yaşamdoyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
NAGEHAN BİLGE GÜNEŞ
Otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel yetersizliği olan çocuklara ince-kalın kavramlarını kazandırmada doğrudan öğretim modeli ve eş zamanlı ipucuyla öğretim yöntemlerinin etkisinin incelenmesi
SENA TOPALOĞLU
Okul öncesi dönemi çocuklarının davranış düzenleme ve sosyal becerilerine ebeveyn davranışlarının etkisinin incelenmesi
BÜŞRA YILDIRIM
3-4 yaş çocuğu olan annelerin geliştiren bakım uygulamalarının farklı değişkenlere göre incelenmesi
SEYFULLAH AYDIN
2012-2020 tarihleri arasında Kdz. Ereğli adliyesi ceza mahkemelerinde 12-18 yaş aralığında suça sürüklenen çocukların demografik yapıları ile suça sürüklenme ilişkisinin incelenmesi
MELİS KOÇ
4-6 yaş çocukları olan ebeveynlerin tutumlarının çocuklarının mizaçlarına etkisinin incelenmesi
ASENA TEKİN
Fetüsün cinsiyetinin paternal bağlanmaya etkisi
YASEMİN ÖZDEMİR
Ebeveynlerin Covid- 19 korkusu ve eş tükenmişlik düzeyinin ebeveyn çocuk ilişkisi üzerine etkisinin incelenmesi
AYŞE ZÜLAL ÇELİKKOL
Dijital dünyanın çocukların ahlak gelişimi üzerine etkisi
SELİN KEÇELİ
Williams Sendromu tanısı almış 36-72 aylık çocukların ebeveynlerinin kabul ret düzeyleri ile ebeveyn çocuk ilişkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesiÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!