360 sanal tur

Ergoterapi Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız

2022 Yılında Tamamlanan Tezler

AraştırmacıTez Başlığı
TALHA TAYFUN ZENGİNErgoterapinin ekran maruziyeti bulunan çocuklarda duyusal ve davranışsal etkileri
ESRA ALANPsikotik bozukluk nedeniyle yatışı yapılan psikiyatri hastalarında kişi merkezli ergoterapi müdahalelerinin bağımsızlık düzeyi, sağlık algısı ve psikopatolojik belirtiler üzerine etkisi
ESRA HİLAL PEKELKarpal tünel sendromlu bireylerde aktivite temelli ergoterapi müdahalelerinin elin fonksiyonel durumuna etkisinin incelenmesi
UĞUR ARSLANCOVİD-19 sürecinde ruhsal bozukluğu olan hastalara telerehabilitasyon uygulaması kapsamında ergoterapi müdahaleleri
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!