Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Bilişimi Uzmanlarına İhtiyaç Artıyor

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı Nedir?

Sağlık Bilişimi alanı, özellikle son yıllarda gelişen medikal cihazlar, veri toplama ve veri analiz yöntemleri ile birlikte toplanan verinin klinik karar verme ve tedavi süreçlerine oldukça önemli katkıda bulunmaktadır. Medikal verinin gerek yüksek çözünürlüklü büyüklüğü gerek içerdiği bilginin anlamlılığının ortaya konması gerekliliği, veri işleme ve analiz yöntemlerine olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir.  Günümüzde pek çok hastadan Elektroensefalografi (EEG), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mamografi gibi farklı görüntüleme yöntemleri ile elde edilen verilerin sinyal işleme, gürültü temizleme, özellik çıkartma, modelleme, temel bileşen analizi gibi yöntemler ile işlenmesi ve klinik olarak da anlamlı sonuçlar elde edilmesi bu alanda uzmanlaşmaya ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarının yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmektedir.


Temel Bilimler ve Mühendislik, Sağlığa Önemli Katkıda Bulunuyor

Son yıllarda disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşması ile birlikte temel bilimlerin ve mühendislik bilimlerinin sağlık alanındaki veriler üzerine kayda değer katkıları bulunmaktadır. Klinik tanılama süreçlerinden tedavi sonucunu öngörme çalışmalarına kadar pek çok konuda literatüre oldukça önemli katkılar sağlanmaktadır. Özellikle yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanında kaydedilen gelişmeler sağlık alanındaki veri-yoğun birikimin değerlendirilmesinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir.

Sağlık Bilişimi Alanında Yetişmiş İnsan Gücüne İhtiyaç Var

Sağlık bilişimi alanında yetişecek insan gücü ile gerek tanı gerek tedavi sonucu tahmini uygulamaları ile ileriye dönük veya mevcut durumun gelişmesine katkıda bulunacak uygulamalar geliştirilmesi sağlanacaktır. Sağlık bilişimi alanında tamamlanmış ve halihazırda yürütülmekte olan pek çok proje, akademik çalışma ve fiziksel ürün de alandaki ihtiyacın öneminin altını çizmektedir.

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı ile tıbbi görüntüleme ile elde edilen verinin farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından analiz edilmesi ile etkin ve hızlı tanılama ve tedavi sonucu öngörme, sınıflandırma, biyolojik işaretçi ortaya koyma gibi oldukça kıymetli süreçlerin alandaki uzmanlar tarafından da tatbik edilmesine olanak sağlanması hedeflenmektedir.

 Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programın amacı bir yan dal uzmanlığı kazandırmanın yanı sıra, uzmanlık derecesine sahip olan adayların Sağlık Bilişimi komşuluğundaki özelleşmiş alanlarında da akademik gelişmelerini sağlamaya yöneliktir. Bununla birlikte Sağlık Bilişimi alanında akademik kariyer yapmayı planlayan temel bilimler, mühendislik, tıp veya sağlık bilimleri lisans mezunları da programdan istifade edebilmektedir.

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı Hangi Katkıları Sağlıyor?

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı ile ülkemizde yetiştirilen sağlık personelinin bilişim yetkinliklerini arttırmak ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değer üreten projelere, araştırma geliştirme çalışmalarına katkıda bulunabilecek bu çalışmalara öncülük edebilecek insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunulması Amaçlanıyor

 Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere halihazırda yapay zekâ ve akıllı sistemler başlığı altında dünyada yürütülmekte olan çalışmalar ile ilgili bilinç kazandırma, ülke ekonomisine katkıda bulunacak modüler ve akıllı sistemler geliştirme süreçlerini başlatma ve yürütme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bunların yanı sıra üniversite ve sanayi işbirlikleri için zemin hazırlama ve girişimci gençleri kuluçka merkezi, hızlandırıcılara yönlendirme süreçlerinde akademik çalışmalar yapma süreçlerinde katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı, veri toplama, veri analizi, nörobilim, sinyal işleme, görüntü işleme, makine öğrenme, klinik bilgi sistemleri, web ve mobil tabanlı uygulama geliştirme, yapay zekâ uygulamaları gibi multidisipliner alanları kapsamaktadır.

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Program mezunları medikal veri toplayan ve bununla ilgili analiz ihtiyacı olan sağlık kurumları, hastane ve laboratuvarlarda analist olarak; toplanan yoğun verinin ürüne dönüşmesi için uygulama geliştiren şirketlerde uygulama geliştirici olarak; araştırma merkezlerinde veri analisti olarak görev alabilmektedir. Bununla birlikte özellikle sağlık alanında ihtisaslaşmış olmaları itibarıyla kendi kuracakları şirketler üzerinden beyin bilgisayar arayüzü (BCI), nörobiyofeedback uygulamaları geliştirerek katma değer üretebilecekleri son kullanıcı ürünleri de geliştirebilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!