360 sanal tur

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Hakkında

Çalışma Hayatının Olmazsa Olmazı; İş Sağlığı ve Güvenliği

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Nedir?

Çalışanların sağlıkları ve güvenliği, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi önemli konularla ilgilenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa paralel olarak her geçen gün önem kazanmaktadır.

Tüm mühendislik alanları için ihtisaslaşma bağlamında günümüzde en çok tercih edilen programlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programını bitiren kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının B sınıfı Uzmanlık Sınavı’na girmeye hak kazanmaktadır. İş Güvenliği Yüksek Lisansı yapan adaylar, edindikleri nitelikli bilgiler ile yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde bu konudaki yetişmiş eleman ihtiyacına cevap verebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarına Sahip İlk Üniversite

Türkiye genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı olan tek üniversite olmanın gururu, Bilgisayar Laboratuvarlarında verilen teknik dersler, Lisanslı Güvenlik Mühendisliği Yazılım Programları, tecrübeli kadrosu ve bu alanda yetişmiş uzman hocaları ile ülkemizin en iddialı lisansüstü eğitimi verilmektedir.

İş sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Tercihen mühendislik, mimarlık mezunları olmakla birlikte programa tüm lisans mezunları başvurabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programının süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve bitirme projesi çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 90 AKTS kredisinden oluşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatında; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik Mühendisliği, Risk Analizi Metodolojileri, Yangın Güvenliği, İSG Elektrik Uygulamaları gibi zorunlu alan derslerinin yanı sıra Acil Durum Yönetimi, Yönetim Sistemleri ve Organizasyon, İleri Ergonomi, Endüstride ve Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği gibi seçmeli alan dersleri bulunmaktadır. Ayrıca Olasılık ve İstatistik, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği gibi dönem projesini destekleyen dersler de mevcuttur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açtığı Uzmanlık Sınavları içinde ”B” sınıfı sınava girmeye doğrudan hak kazanmaktadır.

(**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere haiz olma şartı ile)

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansüstü Eğitimi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa paralel olarak yükselen değerlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bilimsel bir alan olarak yeni olması özelliği ile farklı disiplinler için akademik araştırmalara açık olan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, hukuksal mevzuat, mühendislik ve teknik alanlarda disiplinler arası çalışma ve bilimsel ürün ortaya koymak üzere yapılandırılmaktadır.

Tüm mühendislik alanları için ihtisaslaşma bağlamında günümüzde en çok tercih edilen programlar arasında yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programına lisans mezunları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) 55 taban puana sahip, tercihen yabancı bir dile hakim adaylar başvuru yapabilmektedir. Ayrıca tercihen mühendislik mezunları olmakla birlikte, programa tüm lisans mezunları başvurabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Tezli yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi hariç en az on ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatında; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik Mühendisliği, Risk Yönetimi, Değerlendirme ve Uygulamaları, İş Yerlerinde Güvenlik Uygulamaları, İSG Elektrik Uygulamaları gibi zorunlu alan derslerinin yanı sıra Acil Durum Yönetimi, Yönetim Sistemleri ve Organizasyon, İleri Ergonomi, Endüstride ve Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği gibi seçmeli alan dersleri bulunmaktadır. Ayrıca Olasılık ve İstatistik, Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği gibi tez çalışmasını destekleyen dersler de mevcuttur.

İş sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

İş Güvenliği ihtisası yapan adayların, yurt içi ve yurt dışı tüm sektörlerde yetişmiş eleman ihtiyacına yönelik istihdamı olanaklıdır. Türkiye genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı olan tek üniversite olmanın gururu, Bilgisayar Laboratuvarlarında verilen teknik dersler, Lisanslı Güvenlik Mühendisliği Yazılım Programları, tecrübeli kadrosu ve bu alanda yetişmiş uzman hocaları ile ülkemizin en iddialı lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Tezli yüksek lisans mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açtığı Uzmanlık Sınavları içinde ”B” sınıfı sınava girmeye doğrudan hak kazanmaktadır.

(**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının lisans mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere haiz olma şartı ile)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!