Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Kalite Güvence Sistemi


Kalite Politikamız

-Ülkemizin genç ve araştırmacı potansiyelinden istifade ederek girişimciliğin ve sanayi üniversite işbirliğinin etkin rol oynayacağı bir ekosistem oluşturmak,
-Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek,
-Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak,
-Disiplinlerarası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak,
-Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla, öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak,
-Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek,

Değerlerimiz

* Üstün kalitede eğitim veren, güvenilir, özgün ve yenilikçi,
* Sürdürülebilir gelişim ve olumlu değişim için sorumluluk alan,
* Katılımcılık, çeşitlilik ve çoğulculuğu benimseyen
* Üreten, araştıran, keşfeden, ilham veren,
* Doğaya ve çevreye saygılı,
* Adalet ilkesiyle hakikati arayan, ifade eden ve hesap veren,
* Ruh sağlığı önceliğiyle iyi oluşu destekleyen, aile ve toplum için daha iyi gelecek idealiyle çalışan bir üniversite

Paydaşlarımız:

İç Paydaşlarımız: Lisansüstü Öğrencilerimiz, Akademik Personelimiz, İdari Personelimiz, NP İstanbul Beyin Hastanesi

Dış Paydaşlarımız: Mezun Lisansüstü Öğrencilerimiz, Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları, Özel Sektör, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, TÜBİTAK ve İlgili Meslek Odaları

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!