360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Programları | ÜÜ Kalite Güvence Sistemi


Kalite Politikamız

-Ülkemizin genç ve araştırmacı potansiyelinden istifade ederek girişimciliğin ve sanayi üniversite işbirliğinin etkin rol oynayacağı bir ekosistem oluşturmak,
-Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek,
-Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak,
-Disiplinlerarası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak,
-Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla, öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak,
-Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek,

Değerlerimiz

-Kalite politikamız doğrultusunda benimsediğimiz temel değerler;
-Tüm insani değerlere saygılı,
-Katma değer üreten ve ARGE odakları çerçevesinde bölgesel ve ulusal gelişime katkıda bulunan,
-Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
-Değişime ve yeniliğe açık,
-Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
-Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir üniversitedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!