Nörobilim Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

NÖROBİLİM (TEZLİ/TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

(2019-2020 Akademik Yılı, Bahar Dönemi online başvuruları, 03.12.2019 tarihinden itibaren başlamıştır.)

Bilim Sınavı Tarihleri:

27 Ocak 2020 Saat 10:00

03 Şubat 2020 Saat 10:00

Sınav Yeri : Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok 330 nolu sınıf

 NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar sınav sonuçları ilan edildikten hemen sonra kayıtlarını yaptırabilirler.

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Adaylar, başarı sırasına göre alınacaklardır.

Adayların başarı sıralaması, şu ölçütlere göre belirlenecektir:

Tezli Programlar için;

 • Mezuniyet notu %20
 • Yazılı Bilim Sınavı %30
 • ALES puanı %50

Adayların yalnızca bir sınava katılma hakları vardır. İki sınavdan dilediklerine girebilirler.

Adayların bilim sınavı sonuçları, birinci sınava giren adaylar ve ikinci sınava giren adayların birlikte değerlendirilmesi sonucu ilan edilecektir.

Tezsiz Programlar için;

ALES puanı şartı aranmamakla birlikte, lisans mezuniyet ortalaması ve bilim sınavı sonucuna göre sıralanacaklardır.

Nörobilim Yüksek Lisans Tezli Programı Başvuru Koşulları

 • Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin,
 • Lisans derecelerini
 • Fen Bilimleri (Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Matematik),
 • Mühendislik (Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği),
 • İnsan ve Toplum Bilimleri (Psikoloji, Felsefe),
 • Tıp
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji)

veya Nörobilim ile ilişkili benzer alanların birinden almış olması,

 • Lisans mezuniyet notunun 2.5 ve üzeri olması,
 • ALES puanının herhangi bir puan türünden 55 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır. Başvuran adaylar başarı sırasına göre kabul edilecektir.

Nörobilim Yüksek Lisans Tezsiz Programı Başvuru Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrenciler için,

 • Lisans alan kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak alan dışı öğrencilerin mezun oldukları bölümlere göre belirlenen bilimsel hazırlık derslerini almaları istenecektir. (*)
 • Lisans mezuniyet notunun 2 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • ALES ve YDS notu istenmemektedir.
 • Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır. Başvuran adaylar başarı sırasına göre kabul edilecektir.

(*) Bilimsel hazırlık dersleri için ilgili program ücreti dışında ayrıca ders başına ücretlendirme yapılmaktadır.

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

2. Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

3. ALES sonuç belgesi (Tezli Program için)

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5. Fotoğraf (2 Adet)


BAŞVURU VE ÜCRETLER

NÖROBİLİM ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI 

(2019-2020 Akademik Yılı, Bahar Dönemi online başvuruları, 03.12.2019 tarihinden itibaren başlamıştır.)

Bilim Sınavı Tarihleri:

27 Ocak 2020 Saat 10:00

03 Şubat 2020 Saat 10:00

Sınav Yeri : Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok 330 nolu sınıf

 NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar sınav sonuçları ilan edildikten hemen sonra kayıtlarını yaptırabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI 

Doktora programına öğrenci kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 17. Maddesine göre değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Buna göre doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

 • Doktora programına başvuracak adayların Biyoloji, Psikoloji veya Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.
 • Bu şartı sağlamayan ancak Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Matematik) ve Mühendislik (Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği) kapsamındaki programlarda yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık eğitimi almalıdır.
 • Yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3 olması gerekir.
 • Doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almaları gerekir.
 • Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
 • Ayrıca, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır.

Başvuran adaylar başarı sırasına göre davet edileceklerdir.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

- Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

- Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

- ALES sınav sonuç belgesi

- YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

ONLINE BAŞVURU LİNKİ:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!