Nörobilim Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

NÖROBİLİM (TEZLİ/TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

(2020-2021 Akademik Yılı, Güz Dönemi online başvuruları, 15.06.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.)


Bilim Sınavı Tarihleri:

24 Ağustos 2020 Pazartesi Saat 11:00 Kuzey Yerleşke

17 Eylül 2020 Saat Perşembe  11:00 Kuzey Yerleşke

Sınav Yeri : Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok 330 nolu sınıf

Değerli aday öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, tezli yüksek lisans programlarımıza 15, tezsiz yüksek lisans programlarımıza ise 40 yeni öğrenci kabul edilecektir.

22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.

Bahar yarıyılında tüm Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilecek öğrenciler için iki ayrı tarihte bilim sınavı yapılacaktır. Adayların yalnızca bir sınava katılma hakları vardır ve iki sınavdan dilediklerine girebilirler. Bilim  sınavına giriş hakkı kazanmak için online başvurunun sınav tarihinden önce yapılmış ve tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmiş olması gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlamayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Bilim sınavında, adaylara tezli ya da tezsiz programa yerleşme tercihleri sorulacaktır. Her iki programı birden seçen öğrencilerden tezli program koşullarını sağlayanlar öncelikle tezli program için değerlendirilecekler, tezli programa kayıt şansı yakalayamamaları halinde, tezsiz program için değerlendirmeye alınacaklardır.

Adayların bilim sınavı sonuçları, birinci sınava giren adaylar ve ikinci sınava giren adayların birlikte değerlendirilmesi sonucu ilan edilecektir.

Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler için

Toplam Not = (ALES puanı)*0.5 + (Bilim sınavı puanı)*0.3 + (Lisans mezuniyet not ortalaması)*0.2 

hesaplanarak sıralama yapılacak ve programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Tezsiz program puan hesaplamasında ise;

Toplam Not  = (Bilim sınavı puanı)*0.5 + (Lisans mezuniyet not ortalaması)*0.5 

hesaplanarak sıralama yapılacak ve programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Nörobilim Yüksek Lisans Tezli Programı Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin,

 1. Lisans derecelerini
 • Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik,
 • Tıp ,
 • Psikoloji,
 • Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği,
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Odyoloji, Beslenme, Çocuk Gelişimi,

veya eş değer bölümlerden almış olması,

 • Lisans mezuniyet notunun 2.4/4 ve üzeri olması,
 1. ALES puanının herhangi bir puan türünden 55 ve üzeri olması gerekmektedir.

Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır. Başvuran adaylar başarı sırasına göre kabul edilecektir.

Nörobilim Yüksek Lisans Tezsiz Programı Başvuru Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrenciler için,

 1. Lisans alan kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak yukarıda verilen alanların dışında kalan öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini almaları istenecektir. (*)
 2. Lisans mezuniyet notunun 2 ve üzeri olması gerekmektedir.
 3. ALES notu istenmemektedir.

Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır. Başvuran adaylar başarı sırasına göre kabul edilecektir.

(*) Bilimsel hazırlık dersleri için ilgili program ücreti dışında ayrıca ders başına ücretlendirme yapılmaktadır.

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

2. Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

3. ALES sonuç belgesi (Tezli Program için)

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5. Fotoğraf (2 Adet)

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Bilimsel Hazırlık Programı Ders ücreti 2.315 TL

NÖROBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI2020-2021 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTARÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINA %50 BURSLU TUTARI
NÖROBİLİM YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)

18.435,00 TL

9.217,50 TL

NÖROBİLİM YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ)

16.035,00 TL

8.017,50 TL


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!