Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız

2023 YILINDA YAYINLANAN TEZLER

AYŞENUR AYYILDIZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenimgören üniversite öğrencilerinin kumar oynama nedenleri ve öfkekontrolü arasındaki ilişki
MERVE DEMİRKIRAN
İlişki bağmlılığı ile ilişki doyumu arasndaki ilişkinin incelenmesi
DENİZ BİRGÜL SEVİNDİK
Metamfetamin kullanım bozukluğu olan hastalarda bağlanma stilleri ve benlik saygısının tedavi motivasyonu üzerine etkisi
DİDEM BİRİNCİ
Dijital oyun bağımlılığının aleksitimi ve bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi
AYŞEGÜL ORTAKAYA
Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan tanılı hastalarda relapsla ilişkili faktörlerin incelenmesi: Sosyal işlevsellik ve çocukluk çağı travmaları
İDİL ALBAR
18 - 29 yaş aralığındaki genç yetişkinlerde vücut kitle indeksi, benlik saygısı ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkinin incelemesi
ELİF SEDA TOKER
Lise öğrencilerinin öz yeterlilik düzeyleri ve madde kullanım riski arasındaki ilişkinin incelenmesi
ENES KÖKSAL
Yetişkinlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz şefkat ve bağlanma stillerinin ilişkisinin incelenmesi
ŞEYMA BİNNAZ ÖZAYSIN
Genç erişkinlerde bağlanma stillerinin tütün bağımlılığı ile depresyon bozukluğu komorbiditesine etkisi
HİLAL ÇOBAN
İstanbul'da yaşayan 25-40 yaş arası annelerin dijital ebeveynlik farkındalığının çeşitli değişkenler ve çocukta internet bağımlılığı açısından incelenmesi
ÖMER SELÇUK TEKİN
Psikoloji lisans mezunları ve psikoloji öğrencilerinin uyuşturucu madde bağımlılık tutumları ile sigara bağımlılık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
BURCU SEVİM
Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde bağımlılık şiddeti ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişki
ELİF BULAÇ
COVİD-19 pandemisi sonrası uzaktan çalışan yetişkinlerde algılanan stres düzeyinin ve depresyonun sigara bağımlılığına etkisi
HAVVA SENA UĞURTAŞ
Gebelikte sigara kullanımının stres ve psikolojik sağlamlılık ile ilişkisi
SULTAN DENİZ
Okul psikolojik danışmanlarında sosyal medya bağımlılığı ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi
ELİF AKKUŞ
Madde kullanım bozukluğu olan ergenler: Akran zorbalığı ve algılanan ebeveyn tutumları ile tedavi motivasyonlarının incelenmesi
ESMA KILINÇ
Lise öğrencilerinde akıllı telefonu kötüye kullanımının nomofobi ve sosyal kaygı ile ilişkisinin incelenmesi
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
Alkol ve madde kullanım bozukluğunda stresle başa çıkma yöntemleri ve şema alanlarının tedavi motivasyonu üzerine etkisi.
GİZEM ALTUN
Sosyal medya bağımlılarında duygusal zeka ve sosyal kaygının incelenmesi
ÜMMÜ GÜL ÇAYCI
Ergenlerde COVİD 19 anksiyetesi, gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO) ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!