İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Başvuru ve Ücretler

BAŞVURU VE ÜCRETLER

 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI 

(2020-2021 Akademik Yılı, Güz Dönemi online başvuruları, 15.06.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.)

Bilim Sınavı Tarihleri:

25 Ağustos 2020 Salı 

17 Eylül 2020 Perşembe

Sınav Saati:10.30

Sınav yeri: Çarşı Yerleşke

Adres : T.C. Üsküdar Üniversitesi Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. PK:34664 Üsküdar / İstanbul

Not:Doktora bilim sınavına gelirken yanınızda Yüksek Lisans Tezinizin bir kopyasını da getirmeniz gerekmektedir.

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar sınav sonuçları ilan edildikten hemen sonra kayıtlarını yaptırabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI 

Doktora programına öğrenci kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 17. Maddesine göre değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Buna göre doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

  • Doktora programına başvuracak adayların Sağlık Bilimleri veya Fen Bilimleri alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.
  • Anabilim dalı başkanlığınca gerekli görüldüğü durumda Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.
  • Yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3 olması gerekir.
  • Doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almaları gerekir.
  • Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
  • Ayrıca, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

ALES puanının                                                                                                                 : %50 ‘si, 
Bilim sınavı puanının                                                                                                    : %30’u, 
Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığını : %20’si
hesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır.

Başvuran adaylar başarı sırasına göre davet edileceklerdir.  

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

- Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

- Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

- ALES sınav sonuç belgesi

- YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

-  Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

ONLINE BAŞVURU LİNKİ:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

ÖĞRENİM ÜCRETİ: 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI
2020-2021 YILI KDV DÂHİL TOPLAM TUTAR


ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINA %20 BURSLU TUTAR


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

42.750,00 TL


34.200,00 TL


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI TEZ ÜCRETİ
14,255,00 TLİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS ÜCRETİ
 
2,595,00 TLÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!