İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Başvuru ve Ücretler

BAŞVURU VE ÜCRETLER

 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI 

(2019-2020 Akademik Yılı, Bahar Dönemi online başvuruları 3 Aralık 2019 tarihinde başlamıştır.)

Bilim Sınavı Tarihleri:

14 Ocak 2020, Saat: 10.00

28 Ocak 2020, Saat: 10.00 

(Online başvuru sonrası, İki sınavdan birine girilmesi zorunludur.)

Not:Doktora bilim sınavına gelirken yanınızda Yüksek Lisans Tezinizin bir kopyasını da getirmeniz gerekmektedir.

Sınav Yeri : Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke, 301 Nolu Sınıf

Adres : T.C. Üsküdar Üniversitesi Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. PK:34664 Üsküdar / İstanbul 

 NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar sınav sonuçları ilan edildikten hemen sonra kayıtlarını yaptırabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI 

Doktora programına öğrenci kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 17. Maddesine göre değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Buna göre doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

  • Doktora programına başvuracak adayların Sağlık Bilimleri veya Fen Bilimleri alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.
  • Anabilim dalı başkanlığınca gerekli görüldüğü durumda Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.
  • Yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3 olması gerekir.
  • Doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almaları gerekir.
  • Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
  • Ayrıca, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır.

Başvuran adaylar başarı sırasına göre davet edileceklerdir.  

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

- Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

- Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

- ALES sınav sonuç belgesi

- YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

-  Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

ONLINE BAŞVURU LİNKİ:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

ÖĞRENİM ÜCRETİ: 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI


2019-2020 YILI KDV DÂHİL TOPLAM TUTAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

42.750,00 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI TEZ ÜCRETİ


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS ÜCRETİ
 


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!