Sağlık Yönetimi Doktora Programı Yayınlar ve Tezler


Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız

2023 Yılında Tamamlanan Tezler

CANAN AKSOY
İzmir ili engelli turizmi konaklama olanaklarının pazarlama karması çatısı altında incelenmesi
CANAN BULUT
Dünya ülkelerinin sosyoekonomik göstergeleri ile sağlık göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
ŞUAYIP BİRİNCİ
Türkiye'de kronik hastalık yönetimine bir örnek: Diyabetus mellitusa bağlı makrovasküler komplikasyon
DERYA ŞAHİN
Yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmeti uygulamalarının ülkeler bazında karşılaştırmalı değerlendirilmesi
BURCU DÜNDAR ERTEMİZ
İçsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!