360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Üniversitemiz, Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında orta büyüklükte tematik bir üniversitedir. Enstitümüz bünyesinde bulunan 12 yüksek lisans ve 6 doktora programı ile sağlık, nörobilim, sağlık yönetimi gibi  mühendislik ve sağlık bilimleri disiplinleri arasında güçlü bir etkileşim ve işbirliği içinde öğretim vermektedir.

The World Academy of Sciences (TWAS) / Dünya Bilimler Akademisi – TWAS’ın Türkiye’de mükemmeliyet merkezi olarak seçtiği ilk üniversite olan üniversitemiz, TWAS, UNESCO tarafından gelişmekte olan ülkelerin bilim anlamında ileri düzeye çıkmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. Bunun için kendilerince seçilmiş olan ileri düzey alt yapıya sahip kurum ve kuruluşları “mükemmeliyet merkezi” olarak belirleyip, gelişmekte olan ülkelerin genç ve parlak beyinlerini kendisi seçerek, mükemmeliyet merkezlerinde eğitimlerini sağlamaktadır.

Enstitümüzün derslikleri iyi kullanan öğretim elemanları ve yüksek nitelikli öğretim araçlarıyla donatılmıştır (Bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar), öğretim üyelerimiz de bu teknolojilere vakıftır ve etkin biçimde kullanmaktadırlar.

Öz Değerlendirme neticelerine göre öğrenci ve akademik-idari personel memnuniyeti sonuçlarının üzerinden 3.5 mertebesinde olmasıdır.

ZAYIF YÖNLERİMİZ

Uluslararası projelerin ve işbirliklerin düzeyinin yetersiz olması,-Lisansüstü tezlerden üretilen akademik çalışma sayısının yetersiz olması,-Katma değer üreten ürün ortaya koyma potansiyeli olan çalışma sayısının yetersizliği

FIRSATLAR

Enstitümüzdeki program çeşitliliğimizin ve bununla birlikte öğrenci başvuru sayılarının da artıyor olması,

Üniversitemiz ve enstitümüzün eğitim-öğretim kalitesi ve mekânsal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmiştir ve prestiji artmaktadır,

Uluslararası öğrencilerin üniversitemize lisansüstü düzeyinde başvuru talepleri ve açılacak İngilizce lisansüstü programlar ile yetişmiş akademik ve teknik insan gücünün ulusal kaynaklarda etkin biçimde kullanımını sağlamak

TEHDİTLER

Diğer vakıf üniversitelerinin sayı ve kontenjanlarının artıyor olması,

Yetişmiş insan gücünün akademik gelişim sürecine ve devamlılığına dair konusundaki çekimserliği,

Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları,

Akreditasyon sürecinde pro-aktif davranamamak ve sürece doğru zamanlama ile başlayamamak

İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

Enstitü bünyesindeki tüm lisansüstü programlardaki öğrencilerin yayın üretme süreçlerine katkıda bulunacak,  uygulamaların gerçekleştirilmesi,

Proje ve makale yazma eğitimlerinin verilmesi

Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması,

Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlama ve uygulamaların kontrol edilmesi,

Yabancı uyruklu öğrencilerin sürece daha fazla katılımını sağlamak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!