360 sanal tur

Ergoterapi Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

VİZYON

Alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, eğitim, uygulama ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan, dünyada sağlık bilimleri eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen düzeyde tanınan ve tercih edilen yenilikçi ve öncü bir eğitim birimi olmaktır.

MİSYON

Ergoterapi Yüksek Lisans programı, bilimsel anlamda bütüncül ve etkin bir yaklaşım sergileyerek disiplinler arası, evrensel, kültürel, etik ve insani değerlere saygılı, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, toplumun sağlığını, gelişimini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, akademik açıdan güçlü bir eğitim programı oluşturarak bu alanda donanımlı ve akademik disipline sahip kişileri yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!