Prof.Dr. Deniz DEMİRCİ

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

deniz.demirciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5077

ORCID ID: 0000-0003-4672-2378

Kısa Özgeçmiş

1990 Karadeniz Teknik Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü mezunu olan Deniz Demirci, 1995 yılında KTÜ, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Yüksek Lisans programını,2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Doktora programını tamamlamıştır. 1990-1995 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fakültesi Fizyoloji Bölümünde,2001-2018 yılları arasında ise Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde akademik ve idari çalışmalarını sürdürmüştür. Eylül 2015’de Spor Bilimleri Doçentlik ünvanı alan Demirci, Şubat 2018- 2021 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümünde bölüm başkanı olarak görevine devam etmiştir.

Mart 2021 itibariyle Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Profesör kadrosunda akademik çalışmalarını sürdürmekte ve ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışması; ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalesi; kitap bölümleri bulunmaktadır. Bir çok yüksek lisans ve doktora tezi danışmanlığı yapmış ve bilimsel projelerde çalışmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Özel Gereksinimli Çocuklarda Duyu Bütünleme Terapisinin Duyusal İşlemleme ve Davranış Problemleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2022.
 • Hemiplejik Hastalarda Kavrama gücü ve Nine Hole Peg Testi Sonuçlarının Günlük Yaşam Aktiviteleri i ile ilişkisinin Değerlendirilmesi, 2022.
 • ’HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SERAMİK SANATININ VE DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN EL BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESI’’, 2022.
 • FİBROMİYALJİLİ BİREYLERDE TEMPOROMANDİBULER EKLEM DİSFONKSİYONU İLE BAŞ POSTÜRÜ, SERVİKAL AĞRI, SERVİKAL DERİN FLEKSÖR KAS ENDURANSI,KİNEZYOFOBİ,YAŞAM KALİTESİ VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ, 2022.
 • COVID-19’a Bağlı Psikolojik Sıkıntının Ruhsal Belirtiye Dönüşmesinin Algılanan Sosyal Destek Bakımından İncelenmesi ve Çocukluk Çağı Travmalarının BUNA Etkisi. Trauma and Disaster Mental Health / Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı., 2021.
 • Covıd-19 Döneminde Çocuklara Yönelik Grup Temelli Yapılandırılmış Uzaktan Psikososyal Destek Programının Etkililiğinin Araştırılması, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Balneoterapi, 2021.
 • Süreğen Hastalıklarda Egzersiz. İnme Hastalarında Egzersiz., 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • II.Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV.Ulusal Öğrenci Kongresi., 2021.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, (2021 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSFİZYOTEM, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index