Nörobilim Doktora Programı Başvuru ve Ücretler

BAŞVURU VE ÜCRETLER

 NÖROBİLİM ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI 

(2020-2021 Akademik Yılı, Güz Dönemi online başvuruları, 15.06.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.) 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Doktora programına öğrenci kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 17. Maddesine göre değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Bahar yarıyılında programa başvuran öğrenciler için iki ayrı tarihte bilim sınavı yapılacaktır. Adayların yalnızca bir sınava katılma hakları vardır ve iki sınavdan dilediklerine girebilirler. Bilim  sınavına giriş hakkı kazanmak için online başvurunun sınav tarihinden önce yapılmış ve tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmiş olması gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlamayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Adayların bilim sınavı sonuçları, birinci sınava giren adaylar ve ikinci sınava giren adayların birlikte değerlendirilmesi sonucu ilan edilecektir.

Buna göre doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

 • Doktora programına başvuracak adayların Biyoloji, Psikoloji veya Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.
 • Bu şartı sağlamayan ancak Fen Bilimleri (Kimya, Fizik) ve Mühendislik (Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği) kapsamındaki programlarda yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık eğitimi almalıdır.*
 • Yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3 olması gerekir.
 • Doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almaları gerekir.
 • Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
 • Ayrıca, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

Programa kabul edilecek öğrenciler

Toplam Not = ALES puanı: % 50'si + Bilim sınavı puanı: %30'u + Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması % 20'si üzerinden

hesaplanacak ve başvuran adaylar başarı sırasına göre davet edileceklerdir. Bilim sınavına girmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

(*) Bilimsel hazırlık dersleri için ilgili program ücreti dışında ayrıca ders başına ücretlendirme yapılmaktadır.

Bilim Sınavı Tarihleri:

24 Ağustos 2020 Saat 11:00 Kuzey Yerleşke

17 Eylül 2020 Saat 11:00 Kuzey Yerleşke

Sınav Yeri : Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok 330 nolu sınıf

 NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar sınav sonuçları ilan edildikten hemen sonra kayıtlarını yaptırabilirler.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

- Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

- Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

- ALES sınav sonuç belgesi

- YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

ONLINE BAŞVURU LİNKİ:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

Doktora programına öğrenci kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 17. Maddesine göre değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Buna göre doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

 • Doktora programına başvuracak adayların Biyoloji, Psikoloji veya Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.
 • Bu şartı sağlamayan ancak Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Matematik) ve Mühendislik (Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği) kapsamındaki programlarda yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık eğitimi almalıdır.
 • Yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3 olması gerekir.
 • Doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almaları gerekir.
 • Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
 • Ayrıca, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

Adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır.

Başvuran adaylar başarı sırasına göre davet edileceklerdir.  

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

- Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

- Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

- ALES sınav sonuç belgesi

- YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

-  Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

ONLINE BAŞVURU LİNKİ:  https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx 

ÖĞRENİM ÜCRETİ: 

NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI


2020-2021 YILI KDV DÂHİL TOPLAM TUTAR

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINA %20 BURSLU TUTAR
NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI

54.450,00 TL

43,560,00 TL
NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI TEZ ÜCRETİNÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI DERS ÜCRETİ
 Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!