Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız

2023 Yılında Tamamlanan Tezler

MELİKE TÜRKMEN
Primipar gebelerin doğum öncesi bakım alma durumunun belirlenmesi
MELEK MERVE ÖZÇELİK
Huzurevinde kalan yaşlı bireylerde konstipasyon ciddiyeti ve uyku kalitesi arasındaki ilişki
DENİZ DOĞANAY
Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin enteral beslenme tüpünden ilaç uygulamasına ilişkin bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi
AYŞE SAKİNE ARLI
Aile sağlığı merkezine başvuran göçmen kadınlarda ruhsal belirtilerin incelenmesi
GÜLŞAH AKGÜN KÜÇÜK
Gebe kadınlarda covıd-19 hastalık algısı ve diğer faktörlerin Covid-19 aşı tutumuna etkisinin belirlenmesi
FATMA ZEHRA KAMBER
Tekrarlı miyokard infarktüsü geçiren hastalarda öz bakım yönetimi ve ilaç uyumu
SALİHA YILDIZ
Özel bir dal hastanesinde çalışan hemşirelerin çalıştıkları birimlere göre algılanan stres düzeylerinin incelenmesi
DİDEM SAVAŞ
İskemik inme geçiren tip 2 diyabetli hastaların diyabettedavisine uyumunun incelenmesi
SELİN GÜRKÖK
Hemşirelik öğrencilerinin çocuklarda ağrı farkındalıklarının çocuk sevme ve temel empati düzeylerine göre yordanması
RUKİYE BAHAR
Bir şehir hastanesinde çalışan hemşirelerin psikososyal risklerinin belirlenmesi
İNCİ GÖKÇE
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu olan bebeklerin annelerinin taburculuk sonrasında diyaper dermatit deneyimleri
EZGİ NUR GÜRGEN
Covid-19 pandemisi sürecinde hastaların hemşirelik imajı ve bakım algılarının incelenmesi
MERVE AKKAYA ASLAN
İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD) hastalarının yakınlarının anksiyete ve depresyon düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!