İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

2024-2025 Güz Yarıyılı çevrimiçi başvuru başlangıç tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2024 Pazar

Sonuçların İlan Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi

Asil Liste Kesin Kayıt Tarihleri: 05-13 Ağustos 2024

Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihleri: 14-23 Ağustos 2024

Çevrimiçi Ön Kayıt Linki için tıklayınız

ALES Puan Türü : SAYISAL (SAY)

Değerli aday öğrencilerimiz;

Bilim sınavı yapılmayacak olup;

1) Tezli programda, Sayısal puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i,

2) Tezsiz programda, lisans mezuniyet notunun %50’si, varsa* ilgili puan türündeki ALES’in %50’si değerlendirmeye alınacaktır.

*(Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan olarak değerlendirmeye katılacaktır.)

3) İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programlarında  sadece Bahar ve Güz yarıyıllarında ders verilecektir. Yaz öğretimi yapılmayacaktır. 

Tezli/Tezsiz programlarımıza ; Herhangi bir alanda lisans mezunu tüm adaylar başvurabilmektedir.  

Tezli programa kaydolan öğrencilerden daha önce İSG Tezsiz program mezunlarına muafiyet işlemleri yapılmaktadır. 

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Program Kapsamı

Tezli yüksek lisans programı, ikisi seçmeli toplam on ders/ seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve Tez Çalışması I-II  kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla, iki yarıyıl ders, iki yarıyıl tez çalışmasından ve toplam en az 120 AKTS’den oluşur.   

Tezsiz yüksek lisans programı, ikisi seçmeli toplam on ders ve bitirme projesinden oluşur. Bitirme projesi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 90 AKTS’den oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Dersler

Hafta sonu, Cumartesi – Pazar,  09:00 – 17:00 saatleri arasında olup, hafta içi sadece iki ders verilecektir. 

Kesin Kayıt Sırasında Gereken Belgeler

– Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

– Lisans transkriptinin aslı veya onaylı kopyası

– Kimlik fotokopisi

– 2 adet fotoğraf

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:

https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!