İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZLİ/TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

2021-2022 Bahar Yarıyılı çevrimiçi başvuruları 20.12.2021 tarihinde başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi :  21.01.2022 Cuma 

Çevrimiçi Ön Kayıt Linki :

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi  :   27.01.2022

 Kesin Kayıt İçin Son Tarih                       :   08.02.2022

 ALES Puan Türü                                         :   SAYISAL

Değerli aday öğrencilerimiz;

Pandemi nedeniyle, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda bilim sınavı yapılmayacak olup;

1) Tezli programlarımızda, Sayısal puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i,

2) Tezsiz programlarda, lisans mezuniyet notunun %50’si, varsa* ilgili puan türündeki ALES’in %50’si değerlendirmeye alınacaktır.

*(Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan olarak değerlendirmeye katılacaktır.)

3) İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programlarında  sadece Bahar ve Güz yarıyıllarında ders verilecektir. Yaz öğretimi yapılmayacaktır. 

Tezli programlarımıza ;  İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans, mühendislik, mimarlık mezunları ,  Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının C Sertifika sınavına girme hakkı olan Lisans mezunları ve İSG Ön lisans mezunu olmuş ve başka bir lisansı bitirenler başvurabilir.

Tezsiz programlarımıza ; Herhangi bir alanda lisans mezunu tüm adaylar başvurabilmektedir.  

Tezli programa kaydolan öğrencilerden daha önce İSG Tezsiz program mezunlarına muafiyet işlemleri yapılmaktadır. 

22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Program Kapsamı

Tezli yüksek lisans programı, ikisi seçmeli toplam on ders/ seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve Tez Çalışması I-II  kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla, iki yarıyıl ders, iki yarıyıl tez çalışmasından ve toplam en az 120 AKTS’den oluşur.   

Tezsiz yüksek lisans programı, ikisi seçmeli toplam on ders ve bitirme projesinden oluşur. Bitirme projesi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 90 AKTS’den oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Dersler

Hafta sonu, Cumartesi – Pazar,  9:00 – 17:00 saatleri arasında olup, hafta içi sadece bir ders verilecektir. 

Kesin Kayıt Sırasında Gereken Belgeler

– Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

– Lisans transkriptinin aslı veya onaylı kopyası

– Kimlik fotokopisi

– 2 adet fotoğraf

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2021-2022 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTAR
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINA %50 BURSLU TUTARI
BİREYSEL BAŞVURU İNDİRİMLİ TUTAR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZLİ)

21.485,00

10.742,50

16.350,00
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZSİZ)

10.895,00

5.447,50

8.390,00

 Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!