İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZLİ/TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Yılı Online Başvurular 07.12.2020 tarihi itibarı ile başlamıştır.

Online Ön Kayıt Linki :

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Son başvuru tarihi: 29 Ocak 2021

Kesin kayda hak kazanan asil/yedek listelerin ilan tarihi: 03 Şubat 2021

Değerli aday öğrencilerimiz;

Malumunuz üzere Covid-19 salgınının mevcut seyri ve artan vakalar sonrasında muhtemel teması azaltmak üzere, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda bilim sınavı yapılmayacak olup;

1) Tezli programlarımızda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i,

2) Tezsiz programlarda, lisans mezuniyet notunun %50’si, varsa* ilgili puan türündeki ALES’in %50’si değerlendirmeye alınacaktır.

*(Tezsiz programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan olarak değerlendirmeye katılacaktır.)

Tezli programlarımıza ;  İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans, mühendislik, mimarlık mezunları ,  Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının C Sertifika sınavına girme hakkı olan Lisans mezunları ve İSG Ön lisans mezunu olmuş ve başka bir lisansı bitirenler başvurabilir.

Tezsiz programlarımıza ;  Lisans mezunu tüm adaylar başvurabilmektedir.  

Tezli programa kaydolan öğrencilerden daha önce İSG Tezsiz program mezunlarına muafiyet işlemleri yapılmaktadır. 

22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrencilik tanımı değişmiştir. Özel öğrenci, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olup enstitümüzdeki bir lisansüstü programdan ders alan öğrenci olarak tanımlanmıştır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Program Kapsamı

Tezli yüksek lisans programı, ikisi seçmeli toplam on ders/ seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve Tez Çalışması I-II  kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla, iki yarıyıl ders, iki yarıyıl tez çalışmasından ve toplam en az 120 AKTS’den oluşur.   

Tezsiz yüksek lisans programı, ikisi seçmeli toplam on ders ve bitirme projesinden oluşur. Bitirme projesi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 90 AKTS’den oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Dersler

Hafta sonu, Cumartesi – Pazar,  9:00 – 17:00 saatleri arasında olup, hafta içi sadece bir ders verilecektir. 

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

– Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

– Lisans transkriptinin aslı veya onaylı kopyası

– Kimlik fotokopisi

– 2 adet fotoğraf

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Tezsiz Yüksek lisans program ücreti 3 (üç) yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için 4 (dört) yarıyılı kapsamaktadır.

Yukarıdaki eğitim sürelerinin uzaması halinde her dönem için bir bilimsel hazırlık ders ücreti ile ücretlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartı ya da anlaşmalı banka mevduat hesabı ile maksimum 12 taksit ile taksitlendirilebilir.

Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.

Peşin ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.

Ayrıca Kurum Bursu Uygulanmayacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI2020-2021 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTARÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINA %50 BURSLU TUTARIBİREYSEL BAŞVURU İNDİRİMLİ TUTAR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZLİ)

18.435,00

9.217,50

14.030,00
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEZSİZ)

9.350,00

4.675,00

7.200,00

 Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!