Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL  (Müdür V. ) (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAMAN (Müdür Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi Ebru ÖZKAN OKTAY (Müdür Yrd.) 

Prof.Dr. Muhsin KONUK (Moleküler Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Selma DOĞAN (Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Haydar SUR (Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Nesrin DİLBAZ (Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ahmet KONROT (Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER (Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. A.Aktuğ ERTEKİN (Ergoterapi Anabilim Dalı Başkan V.)

Prof.Dr. Deniz DEMİRCİ (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Güler CİMETE (Ebelik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. İsmail BARIŞ (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ahmet USTA (Klinik Anatomi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Halis KÖYLÜ (Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Pınar ÖZ ( Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Müge ARSLAN (Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı) 

Dr. Öğr.Üyesi Rüştü UÇAN (İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi Zehra AKGÜN (Perfüzyon Anabilim Dalı Başkanı)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!