Nörobilim Yüksek Lisans Programı Hakkında


Nörobilim YL TR Tezli

norobilim-yl-guncel-ogrenci-kilavuzu-2022.docx

Nörobilim Yüksek Lisans Programı Nedir?

Nörobilim (Sinirbilim) sinir sistemine sahip tüm canlılarda sistem bileşenlerinin işlevsel ve yapısal olarak araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Multidisipliner yapıda çatı bir bilim  dalı olarak değerlendirilebilecek olan Nörobilim, günümüzde biyoloji, kimya, matematik, fizik gibi temel bilimler, tıp, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi mühendislik bilimleri ve psikolojinin dahil olduğu geniş bir spektrumda bilim dallarını kapsamaktadır.

Tematik yapıdaki üniversitemizde bu multidisipliner yapılanmaya model oluşturabilecek ekibimiz ile birlikte eğitimin yanında araştırmaya ağırlık veren bir vizyon ile üst düzey bir eğitim ve araştırma kalitesi sunulmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvarları ile Fark Yaratıyor

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Nörobilim Yüksek Lisans Programının ülkemizdeki emsallerinden en önemli farkı, üniversitemiz bünyesinde, geniş bir spektrumda faaliyet gösteren,üstün teknoloji ile donatılmış cihazları içeren laboratuvar ve araştırma merkezlerinde proje ve tez yürütme imkanıdır.

Nörobilimin multidisipliner yapısı Yüksek Lisans programlarımızın temelini oluşturuyor.

Nörobilim alanındaki bir yüksek lisans programımın ilk senede görülen dersler ile birlikte, akademik ilerleme için gerekli olan multidisipliner alt yapıyı sağlamasını amaçlıyoruz. Programımız müfredatında yer alan alt disiplinlerden bazıları şunlardır :

 • Moleküler ve Hücresel Nörobilim (Molecular and Cellular Neuroscience)
 • Nöroanatomi ve Nörofizyoloji (Neuroanatomy and Neurophysiology)
 • Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim (Theoretical and Computational Neuroscience)
 • Nörogörüntüleme (Neuroimaging)
 • Kognitif Nörobilim (Cognitive Neuroscience)
 • Gelişimsel Nörobilim (Developmental Neuroscience)
 • Sistemler Nörobilim (Systems Neuroscience)
 • Klinik Nörobilim (Clinical Neuroscience)
 • Nörokimya ve Nöropsikofarmakoloji (Neurochemistry and Neuropsychopharmacology)
 • Davranışsal Nörobilim (Behavioral Neuroscience)

Nörobilim (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere bir nörobilim araştırmasının nasıl yapılması gerektiğinden başlayarak çalışmak istedikleri alandaki en özgül bilgilere kadar ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, nörobilimin tüm alt alanlarına temel teorik altyapıyı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, mezuniyet için ilgi duydukları nörobilim alt alanındaki öğretim üyesinin danışmanlığında özgül bir nörobilim problemini araştıracak, tartışacak ve öğrenim süresince kazanılan bilgi ve becerilerini yansıttığı bir tez veya proje  hazırlamaktadır.

Tüm öğrencilerimizin Dersler sekmesinde yer alan müfredatımızı incelemelerini öneriyoruz.

Nörobilim Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile nörobilim eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, nörobilimin temel alanlarında yeterli bilgiye ve nörobilim bakış açısının gerektirdiği araştırmacı özelliklere sahip, güncel sorunlara nörobilim bakış açısıyla yaklaşabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programımız akademiye yönelik gelişimi hedeflemektedir. Mezunlarımız bu alanda akademik kariyerlerine doktora ile devam edebilmekte, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmekte, ayrıca nörolojik tanı ve tedavi yöntemleri hakkında uygulama ve analiz bilgisine sahip olduklarından sağlık sektöründe farklı pozisyonlarda yer alabilmektedir.

Nörobilim YL TR Tezsiz 

norobilim-yl-guncel-ogrenci-kilavuzu-2022.docx

 Nörobilim Yüksek Lisans Programı Nedir?

Nörobilim (Sinirbilim) sinir sistemine sahip tüm canlılarda sistem bileşenlerinin işlevsel ve yapısal olarak araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Multidisipliner yapıda çatı bir bilim  dalı olarak değerlendirilebilecek olan Nörobilim, günümüzde biyoloji, kimya, matematik, fizik gibi temel bilimler, tıp, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi mühendislik bilimleri ve psikolojinin dahil olduğu geniş bir spektrumda bilim dallarını kapsamaktadır.

Tematik yapıdaki üniversitemizde bu multidisipliner yapılanmaya model oluşturabilecek ekibimiz ile birlikte eğitimin yanında araştırmaya ağırlık veren bir vizyon ile üst düzey bir eğitim ve araştırma kalitesi sunulmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvarları ile Fark Yaratıyor

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Nörobilim Yüksek Lisans Programının ülkemizdeki emsallerinden en önemli farkı, üniversitemiz bünyesinde, geniş bir spektrumda faaliyet gösteren,üstün teknoloji ile donatılmış cihazları içeren laboratuvar ve araştırma merkezlerinde proje ve tez yürütme imkanıdır.

Nörobilimin multidisipliner yapısı Yüksek Lisans programlarımızın temelini oluşturuyor.

Nörobilim alanındaki bir yüksek lisans programımın ilk senede görülen dersler ile birlikte, akademik ilerleme için gerekli olan multidisipliner alt yapıyı sağlamasını amaçlıyoruz. Programımız müfredatında yer alan alt disiplinlerden bazıları şunlardır :

 • Moleküler ve Hücresel Nörobilim (Molecular and Cellular Neuroscience)
 • Nöroanatomi ve Nörofizyoloji (Neuroanatomy and Neurophysiology)
 • Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim (Theoretical and Computational Neuroscience)
 • Nörogörüntüleme (Neuroimaging)
 • Kognitif Nörobilim (Cognitive Neuroscience)
 • Gelişimsel Nörobilim (Developmental Neuroscience)
 • Sistemler Nörobilim (Systems Neuroscience)
 • Klinik Nörobilim (Clinical Neuroscience)
 • Nörokimya ve Nöropsikofarmakoloji (Neurochemistry and Neuropsychopharmacology)
 • Davranışsal Nörobilim (Behavioral Neuroscience)

Nörobilim (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere bir nörobilim araştırmasının nasıl yapılması gerektiğinden başlayarak çalışmak istedikleri alandaki en özgül bilgilere kadar ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, nörobilimin tüm alt alanlarına temel teorik altyapıyı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, mezuniyet için ilgi duydukları nörobilim alt alanındaki öğretim üyesinin danışmanlığında özgül bir nörobilim problemini araştıracak, tartışacak ve öğrenim süresince kazanılan bilgi ve becerilerini yansıttığı bir tez veya proje  hazırlamaktadır.

Tüm öğrencilerimizin Dersler sekmesinde yer alan müfredatımızı incelemelerini öneriyoruz.

Nörobilim Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile nörobilim eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, nörobilimin temel alanlarında yeterli bilgiye ve nörobilim bakış açısının gerektirdiği araştırmacı özelliklere sahip, güncel sorunlara nörobilim bakış açısıyla yaklaşabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programımız akademiye yönelik gelişimi hedeflemektedir. Mezunlarımız bu alanda akademik kariyerlerine doktora ile devam edebilmekte, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmekte, ayrıca nörolojik tanı ve tedavi yöntemleri hakkında uygulama ve analiz bilgisine sahip olduklarından sağlık sektöründe farklı pozisyonlarda yer alabilmektedir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!