Nörobilim Yüksek Lisans Programı Hakkında

Nörobilimde Öncü Üniversite

Nörobilim Tez Öğrencileri için Duyuru 2020 2021.pdf

 Nörobilim Yüksek Lisans Programı Nedir?

Nörobilim (Sinirbilim) sinir sisteminin araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojik bilimlerin bir alt dalı olarak değerlendirilen nörobilim; günümüzde tıp, kimya, matematik, biyoloji, bilgisayar mühendisliği, fizik, psikoloji bilim dallarının bir arada çalıştıkları interdisipliner kimliği ile dikkat çekmektedir.

Tematik yapıdaki üniversitemizde bu multidisipliner yapılanmaya model oluşturabilecek ekibimiz ile birlikte eğitimin yanında araştırmaya ağırlık veren bir vizyon ile üst düzey bir eğitim ve araştırma kalitesi sunulmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvarları ile Fark Yaratıyor

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Nörobilim Yüksek Lisans Programının ülkemizdeki emsallerinden en önemli farkı, üstün teknoloji ile donatılmış cihazları içeren laboratuvarlara sahip olmasıdır.

Nörobilim Yüksek Lisans Programı Alt Gruplardan Oluşuyor

Programımızda Nörobilim multidisipliner olarak alt çalışma gruplarına ayrılmaktadır. Bu gruplar şöyle sıralanabilir:

1) Hesaplamalı Nörobilim (Computational Neuroscience)

2) Gelişimsel Nörobilim (Developmental Neuroscience)

3) Sistemler Nörobilim (Systems Neuroscience)

4) Kognitif Nörobilim (Cognitive Neuroscience)

5) Klinik Nörobilim (Clinical Neuroscience)

Nörobilim (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere bir nörobilim araştırmasının nasıl yapılması gerektiğinden başlayarak çalışmak istedikleri alandaki en özgül bilgilere kadar ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, nörobilimin tüm alt alanlarına yönelik, hesaplamalı ve işlem nörobilim de dahil olmak üzere temel birtakım bilgileri almaları hedeflenmektedir. Öğrenciler, mezuniyet için ilgi duydukları nörobilim alt alanındaki öğretim üyesinin danışmanlığında özgül bir nörobilim problemini araştıracak, tartışacak ve öğrenim süresince kazanılan bilgi ve becerilerini yansıttığı bir bitirme tezi hazırlamaktadır.

Daha detaylı bilgi için öğrencilerimiz web sayfamızdan ilgili müfredata ulaşabilmektedir.

Nörobilim Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Nörobilim Yüksek Lisans Programı ile nörobilim eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, nörobilimin temel alanlarında yeterli bilgiye ve nörobilim bakış açısının gerektirdiği araştırmacı özelliklere sahip, güncel sorunlara nörobilim bakış açısıyla yaklaşabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Nörobilim Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmekte, doktora programlarına devam edebilmekte, araştırma ve danışmanlık şirketlerinde iş bulabilmekte, ayrıca nörolojik tanı ve tedavi yöntemleri hakkında uygulama ve analiz bilgisine sahip olduklarından sağlık sektöründe iş bulabilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!