Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı Hakkında

Donanımlı Çocuk Gelişimi Uzmanlarına İhtiyaç Artıyor

 Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı Nedir?

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek uzmanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Aile Danışmanlığı Yapacak Uzmanlara İhtiyaç Var

Programda aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı Çocuk Gelişimi Uzmanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Çocuk Gelişimi Programı, tezli veya tezsiz olmak üzere, sırasıyla toplam iki veya dört öğretim dönemini kapsamaktadır. Nitelikli Çocuk Gelişimi Uzmanı yetiştirmek için oluşturulan müfredatta da ana baba eğitimi, gelişim kuramları, gözlem teknikleri, çocuk ile iletişim, oyun, erken müdahale gibi Çocuk Gelişimi alanının uzmanlık konularına göre zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Çocuk Gelişimi Uzmanının temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır. Çocuk Gelişimi Uzmanı, sağlık, sosyal alanlarda ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan Çocuk Gelişimi Uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı iş birliği imkânlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur. Sosyal alanlarda ise, Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Sevgi Evlerinde, Toplum Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Aile Danışma Merkezlerinde Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev alabilmektedirler. Söz konusu kurumda çalışan çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur.

Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan okul öncesi ve engelli ve ergen çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev alırlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimi Uzmanı, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur. Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğinde de görev alabilen Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmeti sunulmasından sorumludurlar. Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev alabilen Çocuk Gelişimi Uzmanları (çocuk gelişimi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar), bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin yaş düzeylerine uygun olarak değerlendirilmesi ve bireylerin özelliklerine göre bireysel eğitim programlarının hazırlanmasından sorumludur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!