Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı Hakkında

Donanımlı Sosyal Hizmet Uzmanlarına İhtiyaç Artıyor

 Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı Nedir?

Son yıllarda kentleşme ve beraberindeki sosyal sorunların artışına bağlı olarak, sosyal hizmete duyulan ihtiyaç önemli bir artış göstermektedir. Buna bağlı olarak sosyal hizmetler alanının genişlemesi de sosyal hizmet/sosyal çalışma mesleğine duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

Akademik Personel İhtiyacı Karşılanmalı

Eş zamanlı olarak sosyal hizmetler alanında nitelikli ve eğitimli personel talebinin artması sonucunda da alandaki sosyal hizmet/çalışma eğitimi yaygınlaşmaktadır. Alana paralel olarak sosyal hizmet okullarının sayının artması nedeniyle akademik personel ihtiyacı da kendini ciddi olarak hissettirmektedir.

Lisans düzeyinde gerekli eğitim-öğretim ve nitelikli sosyal hizmet meslek elemanı ihtiyacı, bugün sayıları Türkiye çapında 25’i bulan Sosyal Hizmet lisans Programları tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. Artan eleman ihtiyacı sadece lisans düzeyinde çalışacak sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları ile sınırlı değildir.

Lisansüstü eğitim ile çeşitli sosyal sorun alanlarında (sosyal yardımlar, alternatif çocuk bakım koruma hizmetleri, suça sürüklenen çocuklar, çocuk ihmal ve istismarı, aile içi şiddet vb.) uzmanlaşmış eleman ihtiyacının da daha da artacağı açıktır. 

Sosyal Hizmet Uzmanı İhtiyacı Karşılanması Hedefleniyor

Sosyal Hizmet alanında mevcut akademisyen sayısının, açılan Sosyal Hizmet Bölümlerinin akademik kadro ihtiyaçlarını karşılayamadığı görülmektedir. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı ile bütün bu ihtiyaçların karşılanmasına önemli bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Üsküdar Üniversitesinin Konum Avantajı Bulunuyor

Bunun yanında İstanbul gibi devasa bir kentte merkezi bir konumda yer alan Üsküdar Üniversitesinin sorun alanlarına ulaşması, araştırma ve iş birliği açısından ciddi bir avantaj teşkil ettiğinden, Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının akademik açıdan başarılı çalışmalara aday olduğu düşünülmektedir.

Sosyal Hizmet Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hangi Katkıları Sağlıyor?

Sosyal Hizmet Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları aşağıdaki katkıları sunacaktır;

Sosyal Hizmetler alanında, uzmanlık gerektiren belirli alanlarda çalışacak, etkin sosyal hizmet/çalışma müdahalesi yapabilecek insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak,

Sosyal Hizmetler alanında çalışanların mesleki bilgi ve beceri edinmeleri ile mesleğe ait bilgi birikiminin yenilenmesini sağlamak,

Sosyal hizmet/sosyal çalışma uygulama çalışması yapan öğrencilere ya da deneyimsiz sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılara bilgi birikimini aktararak denetim ve yönlendirme yapan “süpervizörlerin” zorunlu lisansüstü düzeyde eğitim ihtiyacını karşılamak.

Nitelikli Sosyal Hizmet Uzmanı Yetiştiriliyor

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı günümüzün ve geleceğin gözde alanlarından olan sosyal hizmetler alanındaki nitelikli uzman sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, bilim dünyasına sosyal hizmetler alanında çalışan; ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve vizyon sahibi akademisyenler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarını tamamlayanlar ve Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşullarına uygun olanlar başvurabilmektedir.

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programında Hangi Dersler Verilmektedir?

Sosyal Hizmet alanının dışındaki lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilerin, bilimsel hazırlık çerçevesinde Sosyal Hizmet Lisans Programından, bölüm tarafından uygun görülen dersleri almaları gerekmektedir. Bu yolla öğrencilerin temel sosyal hizmet bilgisi alarak sosyal hizmet/çalışma mesleğindeki akademik gelişmesine destek verileceği düşünülmektedir.

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyal Hizmet lisans derecesine sahip kişiler, yüksek lisans yaptıkları takdirde yine Aile Araştırma Kurumu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde gibi kamu kurumlarında istihdam edilebilmektedirler.

Farklı lisans alanlarından mezun olarak Sosyal Hizmet alanında yüksek lisans yapan kişiler ise akademik alanda ilerleme imkânına sahip olabileceklerdir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!