360 sanal tur

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Hakkında

Uluslararası Standartlarda Fizyoterapist Yetiştirilmesi Amaçlanıyor

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Nedir?

Tıbbın pek çok alanında uygulanabilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan engelli/özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğan ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşan bir alan olarak dikkat çekmektedir.

Akademisyene İhtiyaç Artıyor

Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemiz sağlık eğitim politikalarının geleceğini planlamak amacıyla kaliteli ve yetkin lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrenimi kadar, henüz yeterli sayıda akademisyen ve uzmanlaşmış fizyoterapist bulunmaması, lisansüstü eğitim programı açmayı zorunlu hale getirmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının Amaçları Nelerdir?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının amaçları şunlardır:

  • Dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve uygulamalı bilgileri derinleştirmek,
  • Bilimsel araştırma ve kanıta dayalı uygulamaların temellerini öğrenmek,
  • Klinik bilgileri özgün şekilde farklı durumlarda kullanabilme ve farklı fizyoterapi rehabilitasyon tekniklerini geliştirebilme yetisi kazandırmak,
  • Mesleki konularda araştırma ve bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı, bilgiyi yaymayı, bilgiyi geliştirmeyi ve üzerinde tartışmayı öğrenmektir.

“Araştırmacı Fizyoterapist” Yetiştirilmesi Amaçlanıyor

Programın hedefi, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni yöntemler uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapan uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Böylece bu program ile aynı zamanda üniversiteler ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımı yerine getirilmiş olacaktır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Neden Benzerlerinden Farklıdır?

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye’de sayılı birkaç üniversitede bulunan, Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da ilk/tek eğitim ve uygulama kliniğine sahiptir. Kliniğin içerisinde birçok klinik ve üniversitede olmayan branşlar yer almaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz daha sık ve ender görebilecekleri hastalık gruplarını yakından tanıma ve mezuniyet sonrası diğer meslektaşlarına göre daha avantajlı durumda mesleklerine başlama olanaklarına sahip olmaktadır.

İlk Etapta 9 Farklı Branş Yer Almaktadır:

Ortopedik Rehabilitasyon,

Sportif Rehabilitasyon,

Nörolojik Rehabilitasyon,

Omurga Sağlığı ve Rehabilitasyonu,

Oral-Motor Rehabilitasyon,

Pediatrik Rehabilitasyon,

El Rehabilitasyonu,

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon,

Lenf Drenaj Masajı

Egzersiz Eğitim Kliniği, Uygulama Olanağı Sunuyor

Bu branşlara kısa zaman içerisinde, Pediatrik Rehabilitasyon, Ortez-Protez Rehabilitasyonu, Rehabilitasyonda Özel Teknoloji Üretim Merkezi gibi ihtiyaca yönelik yeni branşlar eklenmesi planlanmaktadır. Yukarıda adı geçen branşların hepsinde öğrencilerimiz, üniversite öğretim üyelerinin gözetim ve öncülüklerinde, hastaları yeni yöntemlerle değerlendirme, tedavi etme imkânına sahiptir.

Kliniğimizde büyük kamu üniversite ve hastanelerinde bile olmayan kardiyopulmoner değerlendirme cihazı (COSMED QUARD CPET), İzokinetik kas değerlendirme ve eğitim cihazı (ISOMED-2000) ve egzersiz eğitiminde kullanılan egzersiz istasyonu LifeFitness Synergy 360 XM gibi çok sayıda ileri teknoloji ve güncel ekipman yer almaktadır.

Yüksek lisans öğrencileri, ilk ve ikinci yarıyılda bu klinikte “Klinik Çalışma” dersleri bünyesinde yapacakları araştırmalarla bilimsel yayın yazacaklardır. Ders dönemlerini tamamladıklarında yine kliniğimizde tezlerini gerçekleştirme imkânı bulunmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans  Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Yüksek lisans programı çok sayıda alana ait dersleri içermekte ve her dönem çok sayıda seçmeli ders açılmaktadır. Kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyopulmoner sisteme ait hastalıkların değerlendirme ve tedavilerinin işlendiği bu derslere ek olarak, egzersiz fizyolojisi ve akademik hayata hazırlık gibi konular da ele alınmaktadır. Ayrıca, tüm öğrenciler bildiri ve bir makale yazmakla yükümlü oldukları Klinik Çalışma I ve II dersini almak, tez savunmasına geçebilmek için de bu yükümlülüklerini tamamlamak zorundadır. Dersler ve derslere ait detaylı bilgiye “Dersler” başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu programdan mezun olanlarfizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilmektedir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!