Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

fatmaduygu.kayauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 0

ORCID ID: 0000-0002-1761-8830

Citation : 71 | h-index : 4 | i10-index : 3

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1981 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da ihtisas eğitimine başlayarak 2010 yılında Psikiyatri Uzmanı unvanını aldı. Sonrasında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’nü tamamlamak üzere Ankara Elmadağ Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi’ne bağlı Nörobilim Doktora Programı’nda PhD yapmaya başladı. Elmadağ Devlet Hastanesi’nden kendi isteği ile 2014 yılı sonunda ayrıldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • 18-30 Yaş Arası Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • Zemini: Ruminatif Düşünce Biçiminin Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi ile İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • ERGENLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE DİSSOSİYASYON VE DUYGU İFADESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • Genç Erişkinlerde Bağlanma Biçimi ile Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019.
 • BİREYLERDE DOLAYLI UTANMA, ANKSİYETE DUYARLILIĞI VE EMPATİK EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2019.
 • RİSKLİ DAVRANIŞLAR İLE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.
 • PSİKOTEKNİK MERKEZİNDE SINAVA GİREN BİREYLERDE ALGILANAN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI,GENEL ÖZ YETERLİLİK VE ANKSİYETE İLE SINAV BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE CİNSEL DOYUM ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2018.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.
 • OBEZ BİREYLERDE OBEZİTE DÜZEYİ İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ, 2018.
 • ÇİFTLERİN ALGILADIKLARI EBEVEYNLİK BİÇİMLERİ ve ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALARIN ROMANTİK İLİŞKİ BİLEŞENLERİ İLE İLİŞKİSİ, 2018.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME BAĞIMLILIĞININ DÜRTÜSELLİK VE BEDEN ALGISIYLA İLİŞKİSİ, 2018.
 • PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE VE MEZUNLARINDA OBSESİF İNANÇLAR İLE BAĞLANMA BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 14
Evaluation of plantar foot sensation, balance, physical performance and fear of movement in substance use disorders

(2019)

Journal of the American Podiatric Medical Association
The psycho-periodic cube

(2019)

Medical Hypotheses
Homophobia in Health Professionals in Ankara, Turkey: Developing a Scale

(2018)

TRANSCULTURAL PSYCHIATRY
How Game Addiction Rates and Related Psychosocial Risk Factors Change Within 2-Years: A Follow-Up Study

(2018)

Psychiatry Investigation
The Soul, as an Uninhibited Mental Activity, is Reduced into Consciousness by Rules of Quantum Physics

(2017)

Integrative Psychological and Behavioral Science
Atrial electromechanical delay analyzed by tissue doppler echocardiography is prolonged in patients with generalized anxiety disorders

(2017)

Kardiologia Polska
Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex.

(2017)

NEUROSCIENCE LETTERS
Online Game Addiction in a Sample from Turkey: Development and Validation of the Turkish Version of Game Addiction Scale

(2016)

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology
A Patient With Dimenhydrinate Dependence: A Case Report

(2016)

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology
Taklit yoluyla ortaklık ve Türk toplumu

(2016)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Behavioural and neurobiological consequences of 2 different chronic stressors in rats

(2014)

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bir Grup Yaşlıda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanın Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

(2014)

Klinik Psikiyatri Dergisi
Bellek İşlevselliği Anketi’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

(2013)

Klinik Psikiyatri Dergisi
Investigation of Serotonin Transporter Gene Promoter (5-HTTLPR) and Intron 2 (Variable Number of Tandem Repeats) Polymorphisms with Suicidal Behavior in a Turkish Population

(2010)

DNA and Cell Biology

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Çocuk ve Ergenlerin Nörobilişsel Gelişimlerinde Aerobik Egzersizin Etkileri

(2018)

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
Subcutaneous Toxicity of Agmatine in Rats

(2017)

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
Coincidence of Delusional Disorder, Subclinical Hypothyroidism and Hirsutism: A Case Report

(2015)

The Journal of Neurobehavioral Sciences

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Neuro- physiology and Assessment of the Proprioception 2018
Neuro-Physiology and Assessment of the Proprioception. 2017

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 3
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
55. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 10 / 2019
World Confederation for Physical Therapy Congress 2019 05 / 2019
54. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 10 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Merkez Müdür Yardımcısı NPSUAM Müdür Yardımcısı 2018
Çalışma Grubu Üyelikleri Nörofelsefe Çalışma Grubu 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Nöropsikofarmakoloji Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index