Nörobilim Doktora Programı Hakkında

Nörobilim, Tüketim Davranışlarını Anlamaya Çalışıyor

Nörobilim Doktora Programı Nedir?

Çağımızda insan davranışlarını açıklayabilmek ve altında yatan mekanizmaları anlayabilmek için bilişsel süreçler ve nörolojik fonksiyonların araştırılması önem kazanmaktadır. Bu bakımdan bilişsel bilimler ve sinirbilim insan davranışlarını açıklayabilmek için temel teşkil eden bilim dalları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki temel bilimsel disiplin tıp, psikoloji, davranış bilimleri, bilgisayar bilimleri, adli bilimler gibi pek çok alanla yakından da ilişkili olan disiplinler arası çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Bütüncül ve Etkin Bir Yaklaşım Sergileniyor

Bilişsel bilimler ve sinirbilimdeki gelişmeler insana dair her türlü alanda bilimsel çalışmaların ve uygulamaların önünü açmaktadır. Ayrıca bilişsel fonksiyonların açıklanması, altında yatan mekanizmaların tam olarak anlaşılabilmesi için sinirbilimden faydalanılması esastır. Dolayısıyla bu iki disiplinin birlikte ele alınacağı bir eğitim programı, bilimsel anlamda bütüncül ve etkin bir yaklaşım sergilemesi bakımından gerekli bir program olarak dikkat çekmektedir.

Multidisipliner Yaklaşımla Ele Alınıyor

Bu gerekçeler dahilinde açılan Nörobilim Doktora Programı; psikoloji, sinirbilim, bilgisayar mühendisliği gibi farklı alanlardan uzmanların bir araya gelip bu farklılıklardan da yararlanarak disiplinler arası, yaratıcı, yenilikçi ve akademik açıdan güçlü bir eğitim programı oluşturmayı hedeflemektedir. Davranış bilimleri alanında tematik eğitimiyle öne çıkan Üsküdar Üniversitesi güçlü kadrosu ve geniş altyapı imkânlarıyla bu alanda akademisyen yetiştirerek ülke bilimine dünya standartlarında katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Nörobilim Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Nörobilim Doktora Programı, nörobilim, psikoloji, fizyoloji, farmakoloji, nöroloji, psikiyatri, bilişsel bilimler, biyoloji, matematik, istatistik gibi multidisipliner alanları kapsamaktadır.

Nörobilim Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Nörobilim Doktora Programını bitiren öğrenciler, üniversitelerin farklı fakültelerinde akademisyen olarak çalışma olanağı bulmaktadır.

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!