Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

MİSYON

Beslenmeye ilişkin bireysel ve toplumsal sorunları belirleyebilen, analiz edebilen, çözüm önerileri getirebilen, gerekli beslenme politikaları geliştirebilen, besin seçimi ve beslenme konusunda bireylere fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullara dayalı danışmanlık yapabilen, beslenme eğitimi verebilen, sağlığı geliştirici, hastalıklardan koruyucu ve tedavide etkin diyet faktörleri için gerekli alt yapıyı oluşturabilen, bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi, bilimsel literatürü takip eden, yorumlayan, disiplinler arası çalışmalara açık, bağımsız ya da ekip olarak proje planlayıp yürütebilen, sonuçları yorumlayabilen, bilimsel toplantılarda sunabilen, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlayabilen, kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alan, mesleki etik kurallara uygun davranan, bilgisayar ve diğer teknolojik araçları etkin kullanan, istatistik yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip uzman diyetisyenler ve eğitimciler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip, toplumdaki her yaş grubu için bireysel farklılık ilkesi temel alınarak sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, beslenme ilintili hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için uygulanması gereken plan, program ve politikaların oluşturulması amacı ile insan odaklı, sağlık alanında meydana gelen gelişmeleri yakından takip eden, gelişime ayak uydurabilen ve teknolojiye hakim, toplumsal kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayacak, nitelikli ve alanında yetkin uzman diyetisyenler ve akademisyenler yetiştiren öncü bir lisansüstü eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!