360 sanal tur

Ebelik Yüksek Lisans Programı Hakkında

Ebelik Yüksek Lisans Programı 

Ebelik Yüksek Lisans Programı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okullarının Ebelik Bölümlerinden mezun olan ebelerin, özellikle doğurgan çağdaki kadınlar, gebeler, sağlıklı yenidoğanlar ve 0-6 yaş çocuklar başta olmak üzere tüm toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaliteli ve bütüncü ebelik bakımı sunabilecek  mesleki bilgilerini derinlemesine geliştirmiş, yeni bilgiler kazanmaya yatkın, eleştirel ve kritik düşünme yeteneğine sahip, kanıta dayalı uygulamaları çalışma yaşantısına aktarabilen, nitelikli ebelerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır.  

Ülkemizde, ebelikte Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine oldukça geç başlanmıştır ve bu nedenle sağlık kuruluşlarında çalışan yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip ebe sayısı son derece azdır. Oysa, üstün kaliteli hizmet sunulabilmesi için, ebelik alanında uzmanlaşmış ebelere gereksinim vardır. Ebelik Yüksek Lisans Programına katılan öğrencilerin mevcut bilimsel bilgileri uygulama alanına aktarmalarının yanı sıra, araştırma bilgi ve becerileri de geliştirilerek,  yeni bilimsel bilgiler üretmeleri ve böylece ebelik hizmeti kalitesinin  artırılmasına katkıda bulunmaları hedeflenmektedir. 

Ayrıca, pek çok Üniversite bünyesinde ebelikte lisans eğitimi veren bölümler bulunmasına karşın, ebe akademisyen sayısı son derece sınırlıdır. Ebelik Yüksek Lisans programı ile hem uzman klinisyen hem akademisyen ebeler yetiştirilmesi ve bu alandaki açığın kapatılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Ülkemizde sezaryen doğum oranları yüksektir ve bunda gebe eğitimlerinin yetersizliği önemli yer tutmaktadır. Gebe eğitimlerinin önemini kavramış, eğitim ilke ve yöntemlerine hakim, insanlarda değişim yaratma potansiyeline sahip uzman ebeler ile gebe eğitimlerinin yaygınlaştırılması, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde kadınların fiziksel sağlıklarının yanı sıra ruhsal sağlıklarının da korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine, böylece sağlıklı yenidoğan ve çocuk hedefine de ulaşılmasına katkı sağlayabilir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!