360 sanal tur

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Programının Amacı Nedir? 

Bu programın amacı, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunlarının, alacakları dersler ve yapacakları bilimsel araştırmalar sonrasında yazacakları yüksek lisans teziyle, sunulan seçenekler arasından belirledikleri bir alanda Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, programda dil ve konuşma terapistliği mesleği alanlarında uzmanlık konularına odaklı kuramsal ve uygulamalı dersler, ileri klinik uygulamalar ve alana yönelik olarak belirlenen konularda temel ya da klinik bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programları, Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans çatısı altında seçimlik dersler yoluyla modüler bir yapıya sahip ayrı programlar olarak yürütülmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programlarını başarıyla bitirenler, ilgili uzmanlık alanına ait yüksek lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Programı’na Kimler Katılabilir?

Bu programa, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programı mezunları ile Dil ve Konuşma Terapisi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları katılabilmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir? 

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programları, en az dört yarıyıl sürelidir. Programa kabul edilen öğrencilerin kayıt oldukları yılın güz ve bahar döneminde derslerini başarıyla tamamlamaları, ikinci yıl güz ve bahar döneminde tezlerini yazmaları ve bahar dönemi sonunda tezlerini savunmaları beklenmektedir.

Daha detaylı bilgi için öğrencilerimiz web sayfamızdan ilgili müfredata ulaşabilmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programının İşleyişi  Nasıldır?

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programları, hafta içinde ve gündüz gerçekleştirilmekte olup, haftada iki tam gün yüz yüze dersler, haftada bir gün de alan uygulaması dersi olmak üzere toplam üç tam gün olarak yürütülecektir. Yüz yüze yürütülecek dersler Pazartesi ve Salı günleri, alan uygulaması dersi ise, belirlenecek programa göre diğer günlerde gruplar şeklinde düzenlenecektir. Zorunluluk halinde, yüz yüze derslerden bazıları hafta içerisinde mesai saatleri dışında gerçekleştirilebilir. Derslere ve uygulamalara devam zorunludur.

Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi de Hedefleniyor

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programı, özellikle ve öncelikle, dil ve konuşma terapisi alanında üniversitelerimizin acil öğretim elemanı ve araştırmacı ihtiyacını karşılamaya önemli ölçüde katkıda bulunmak amacıyla planlanmış ve geliştirilmiştir. Sözü edilen tezli yüksek lisans programı, aynı zamanda, açılacak/açılmış olan doktora programlarına adaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı, belirli alanlarda uzman dil ve konuşma terapistlerini yetiştirmenin yanı sıra bu anabilim dalında eksik olan temel araştırmaların ve bu alanlara yönelik terapi programlarının geliştirilmesine imkân verecek şekilde yürütülmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir? 

Bu programdan mezun olanlar, Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışmaya devam edebilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde açılacak akademik kadrolarda da istihdam edilebilmektedir.

Bilgi Paketi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

DKT Tezli Yüksek Lisans Programı 2019 Bilgi Paketi.pdf

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!