Tıbbi Genetik Doktora Programı Hakkında

Tıbbi Genetik Doktora Programı Nedir?

Tıbbi genetik, genetik bozuklukların teşhis, tedavi ve önlenmesiyle ilgilenen bir tıp dalıdır.

Tıbbi genetik doktora programı;

  • Genetik Hastalıkların Artışı: Son yıllarda genetik hastalıkların insidansı ve prevalansı önemli ölçüde artmıştır. Genetik hastalıkların neden olduğu sağlık sorunları, bireylerin yaşam kalitesini etkileyebilir ve ciddi tıbbi maliyetlere yol açabilir. Bu nedenle, tıbbi genetik alanında uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyaç da artmaktadır.
  • Genetik Testlerin Gelişmesi: Son yıllarda genetik testlerin ve teknolojilerin gelişimi hız kazanmıştır. Genetik testlerin yaygınlaşması, bireylerin genetik risklerini değerlendirmelerine ve genetik hastalıklara yatkınlıklarını öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Bu testlerin doğru bir şekilde yorumlanması ve hastaların danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Tıbbi genetik doktorasına sahip kişiler, genetik test sonuçlarını değerlendirebilir, hastaları bilgilendirebilir ve uygun tedavi veya önlemleri önerebilir.
  • Gen Terapisi ve Kişiselleştirilmiş Tıp: Gen terapisi, genetik hastalıkların tedavi edilmesinde umut verici bir yaklaşımdır. Tıbbi genetik alanında yetişen doktoralılar, gen terapisiyle ilgili araştırmaları takip edebilir ve hastaların tedavi planlarını bu araştırmalar doğrultusunda oluşturabilirler. Ayrıca, kişiselleştirilmiş tıp alanında da önemli bir rol oynayabilecektirler. Bireylerin genetik profillerine dayalı olarak tedavi seçeneklerini optimize etme ve bireyselleştirme potansiyeline de sahip olacaklardır.
  • Genetik Danışmanlık Hizmetleri: Tıbbi genetik doktoralıları, hastaları ve ailelerini genetik hastalıklar konusunda danışmanlık hizmetleriyle destekleyebilirler. Genetik danışmanlık, hastalık riskinin belirlenmesi, genetik testlerin önerilmesi, sonuçların açıklanması ve tedavi seçeneklerinin tartışılması gibi konuları içerir.

Tıbbi Genetik Doktora Programın Amacı,

Tıbbi genetik doktora programı açılmasının amacı, genetik hastalıkların artan yüküne cevap vermek, hastaların ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık hizmetlerini geliştirmek başta olmak üzere genetik bilimi ve klinik uygulamalarını birbirleri ile entegre ederek, genetik hastalıklarla ilgili sorunlara bütüncül bir yaklaşım sunabilecek, lisans ve lisansüstü seviyede öğrenci yetiştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip Tıbbi Genetik bilim doktorlarını yetiştirmektir. Ayrıca bu doktora programının açılması, genetik hastalıklarla mücadelede uzman bir kadronun yetişmesine katkı sağlayarak toplum sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda, genetik biliminin tıbbın diğer alanlarıyla entegrasyonunu güçlendirecek ve multidisipliner bir yaklaşımı teşvik edecektir.

Tıbbi Genetik Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Nörobilim Doktora Programı, Moleküler Genetik ve Genomik, Genetik Hastalıkların Tanısı, Sitogenetik, Kanserin Moleküler Temelleri ve Hücresel Sinyal İletim Yolakları, İleri Moleküler Analizler ve Uygulamaları, DNA Hastalığı Olarak Bireysel Kanser Tedavilerine Yaklaşım gibi dersleri kapsamaktadır.

Tıbbi Genetik Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Tıbbi Genetik Doktora Programını başarı ile tamamlayan mezunlar üniversitelerde akademik kadrolarda yer alabilir, Moleküler Tanı ve Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerinde uzman olarak çalışabilir, tanı laboratuvarları açabilir, farklı alanlarda ARGE çalışmaları yapan merkezlerde akademik ve idari pozisyonlarda görev alabilir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!