Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi - Bölüm Başkanı / MÜTEM Müdürü

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

Kısa Özgeçmiş

1954 yılında doğmuştur. 1969-1986 yılları  arasında iki ayrı bilim dalında (Psikoloji - Pedagoji  ve Müzikoloji ) Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarını birincilikle tamamlamıştır.

Devamı