Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi / MÜTEM Müdürü

sevda.asqarovauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2309

Kısa Özgeçmiş

1954 yılında doğmuştur. 1969-1986 yılları  arasında iki ayrı bilim dalında (Psikoloji - Pedagoji  ve Müzikoloji ) Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarını birincilikle tamamlamıştır. Gösterilen  Bilim Alanlarından  Doçentlik ve Profesörlük unvanlarına sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında Yüksek lisans ve Doktora tezi danışmanlıkları yapmaktadır. Çok sayıda yayınlanmış uluslararası ve ulusal ( hakemli ve periyodik) makale, metot, kitaplar (ders kitapları, monografiler…) ve tercümeleri mevcuttur. Yurtdışı ve yurtiçi bilimsel kuruluşlarda üyelikler  ve üniversitelerde yönetici (Dekan, Rektör danışmanı, Bölüm Başkanı,  Bölüm ve Program Kurucusu ) olarak çalıştı. Uluslararası Dergilerin Hakem Kurulunda yer almaktadır. AB Proje Yöneticiliği Sertifikası  ve   AB Proje Eğitimi Sertifikalarının sahibidir. Farklı yıllarda yürütücüsü olduğu yurt içi ve yurt dışı projeleri ve kitapları arasında UNESCO;  OXFORD  ve  TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI ödüllerine layık görülmüştür. Halen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi öğretim üyesi ve MÜTEM - Müzik Terapi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görevini  yürütmektedir.

Devamı