Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programı Ders İçerikleri

T.C. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programı

Ders İçerikleri

 ZORUNLU DERSLER

 

DKT601 Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Modelleri ve Proje Geliştirme (8 AKTS)

Bir araştırma ve değişim fikrinin ortaya çıktığı andan itibaren hangi koşullarda ve nasıl analiz edilmesi gerektiği; analiz sonuçlarından projeye geçişin nasıl olacağı; seçilen projenin nasıl plânlanacağı ve bu plânlamanın nasıl uygulanabilir bir projeye dönüştürülebileceği ile ilgili konular; dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili temel ve klinik araştırma proje örnekleri; uygulama pratiği; bilimsel araştırmaların planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve verilerin analiz yöntemleri ile proje geliştirme, bilimsel rapor, makale ve tez yazımı teknikleri.

DKT605/DKT606 Dil- Konuşma Bozuklukları ve Terapisinde Akademik Öğretim Becerileri I ve II (8 AKTS)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, hedef, davranış ve kazanım kavramları, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretim elemanının görev ve sorumlulukları; dil ve konuşma terapisi lisans öğrencilerine bir öğretim üyesinin gözetiminde programda yer alan konularda ders vererek ders planı ve materyali hazırlama, sınav sorusu hazırlama, sınav değerlendirme, sınıf kontrolü gibi alanlarda beceri kazanma.

DKT61X İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük I, II, III, IV (8 AKTS)

Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinin klinik becerilerini dil ve konuşma terapisi kliniğinde gerçekleştirecekleri uygulamalar yoluyla lisans öğrencilerine uygulamaya aktarmaya yönelik mentörlük becerilerini geliştirmektir.

DKT602/DKT603 Dönem Projesi I ve II (8 AKTS)

Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinin dil ve konuşma terapisi alanında bilimsel yayın becerilerini geliştirmektir. Doktora öğrencilerinin yeterlik aşamasına gelmeden önce Dönem Projesi I (II. Yarıyıl) ve Dönem Projesi II (III. Yarıyıl) çerçevesinde ulusal ya da uluslararası bir platformda iki bilimsel yayın yapmaları gereklidir. Öğrencinin yaptığı projenin dönem sonunda yayına hazır hale gelmesi zorunludur.  Dönem Projesi I dersi için derleme makale ya da sözlü bildiri olması yeterli olurken, Dönem Projesi II dersi için hazırlanan ikinci bilimsel yayının araştırma makalesi olması ve dönem sonunda en azından dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiş olması gerekmektedir. Hakemli dergilere/kongrelere gönderilen makalelerin ya da bildirilerin bu süre içerisinde yayınlanamaması/sunulamaması durumunda, makalenin yayına kabul edildiğini gösteren belge, ders başarısı için yeterli olacaktır.

 DKT631/DKT632 Seminer ve II (8 AKTS)

Bu ders kapsamında, doktora öğrencilerinin dil ve konuşma terapisi alanında verilen bir konuda hazırlanarak sunum yapma, bilimsel bir makaleyi tanıtma ve tartışma, bir konuda panel düzenleme ve gerçekleştirme gibi etkinliklerle alana yönelik bilimsel faaliyetler gerçekleştirilecektir.

DKT640 Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi (8 AKTS)

Danışman gözetiminde yeterlik sınavına hazırlık amacıyla dil ve konuşma terapisi alanında temel bilgilerin pekiştirilmesi; tez konusunun belirlenmesi; tez önerisinin hazırlanması ve sunulması.

DKT 690 Tez (30 AKTS)

Dil ve Konuşma Terapisi alanında Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen Doktora Tezi için adayın tez konusu ile ilgili gerekli araştırmanın yürütülmesi ve raporlaştırılması.

SEÇMELİ DERSLER

 

DKT651 Klinik Ses Bozukluklarında İleri Araştırmalar (6 AKTS)

Ses bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının ses kliniğine uyarlanması ve uygulanması; ses bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; ses terapisi yöntemleri; bireye özgü ses terapisi yöntemini seçme; bireyselleştirilmiş ses terapisi planı oluşturma ve uygulama; ses terapisi kliniğine özgü değerlendirme ve terapi sürecini raporlaştırma; ses bozuklukları alanında araştırma planlama ve yürütme.

DKT652 Rezonans Bozukluklarında İleri Araştırmalar (6 AKTS)

Rezonans  bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının rezonans  kliniğine uyarlanması ve uygulanması; rezonans  bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; rezonans  terapisi yöntemleri; bireye özgü rezonans  terapisi yöntemini seçme; bireyselleştirilmiş rezonans  terapisi planı oluşturma ve uygulama; rezonans  terapisi kliniğine özgü değerlendirme ve terapi sürecini raporlaştırma; rezonans  bozuklukları alanında araştırma planlama ve yürütme.

DKT653 Yutma Bozukluklarında İleri Araştırmalar ve Görüntüleme Teknikleri (6 AKTS)

Yutma bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının yutma kliniğine uyarlanması ve uygulanması; yutma bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; yutma terapisi yöntemleri; bireye özgü yutma terapisi yöntemini seçme; bireyselleştirilmiş yutma terapisi planı oluşturma ve uygulama; yutma terapisi kliniğine özgü değerlendirme ve terapi sürecini raporlaştırma; yutma bozuklukları alanında araştırma planlama ve yürütme.

DKT654 Kognitif Nörobilim ve Nörodilbilim Araştırmaları (6 AKTS)

Kognitif Nörobilim ve Nörodilbilim alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının dil ve konuşma terapisi kliniğine uyarlanması ve uygulanması; Kognitif Nörobilim ve Nörodilbilim alanında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri.

DKT655 Nörojenik Dil, Bilişsel-İletişim ve Konuşma Bozukluklarında İleri Araştırmalar (6 AKTS)

Nörojenik Dil, Bilişsel-İletişim ve Konuşma Bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının Nörojenik Dil, Bilişsel-İletişim ve Konuşma Bozuklukları kliniğine uyarlanması ve uygulanması; Nörojenik Dil, Bilişsel-İletişim ve Konuşma bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; Nörojenik Dil, Bilişsel-İletişim ve Konuşma Bozukluklarına yönelik terapi yöntemleri; bireye terapi yöntemini seçme; bireyselleştirilmiş terapi planı oluşturma ve uygulama; Nörojenik Dil, Bilişsel-İletişim ve Konuşma Bozuklukları kliniğine özgü değerlendirme ve terapi sürecini raporlaştırma; Nörojenik Dil, Bilişsel-İletişim ve Konuşma Bozuklukları alanında araştırma planlama ve yürütme.

DKT656 Akıcılık Bozukluklarında İleri Araştırmalar (6 AKTS)

Akıcılık bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının akıcılık kliniğine uyarlanması ve uygulanması; akıcılık bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; akıcılık terapisi yöntemleri; bireye özgü akıcılık terapisi yöntemini seçme; bireyselleştirilmiş akıcılık terapisi planı oluşturma ve uygulama; akıcılık terapisi kliniğine özgü değerlendirme ve terapi sürecini raporlaştırma; akıcılık bozuklukları alanında araştırma planlama ve yürütme.

DKT657 Baş Boyun Kanserli Olguların Yönetimi: İleri Multidisipliner Araştırmalar (6 AKTS)

Baş-boyun kanserlerine bağlı oluşan konuşma,ses ve yutma bozuklukları; vakaya uygun değerlendirme araçları; uygun rehabilitasyon programı oluşturma; baş-boyun kanserlerine bağlı oluşan konuşma, ses, yutma bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının kliniğe uyarlanması ve uygulanması; baş-boyun kanserlerine bağlı oluşan konuşma, ses, yutma bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; baş-boyun kanserlerine bağlı oluşan konuşma, ses, yutma bozukluklarının yönetiminde multidispliner yaklaşım.

DKT658 Çocukluk Çağı Dil ve Konuşma Bozukluklarında İleri Araştırmalar (6 AKTS)

Çocukluk çağı dil konuşma bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının çocukluk çağı dil konuşma kliniğine uyarlanması ve uygulanması; çocukluk çağı dil konuşma bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; çocukluk çağı dil konuşma terapisi yöntemleri; bireye özgü çocukluk çağı dil konuşma terapisi yöntemini seçme; bireyselleştirilmiş çocukluk çağı dil konuşma terapisi planı oluşturma ve uygulama; çocukluk çağı dil konuşma terapisi kliniğine özgü değerlendirme ve terapi sürecini raporlaştırma; çocukluk çağı dil konuşma bozuklukları alanında araştırma planlama ve yürütme.

DKT659 İşitme Bozukluklarında Dil ve Konuşma Terapisi: İleri Multidisipliner Araştırmalar (6 AKTS)

İşitme bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının işitme bozukluklarına özgü dil ve konuşma terapisi kliniğine uyarlanması ve uygulanması; işitme bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; işitme bozukluklarında dil ve konuşma terapisi yöntemleri; bireye özgü terapi yöntemini seçme; bireyselleştirilmiş terapis planı oluşturma ve uygulama; işitme terapisi kliniğine özgü değerlendirme, disiplinler arası yönetim ve terapi sürecini raporlaştırma; dil ve konuşma terapisi açısında işitme bozuklukları alanında araştırma planlama ve yürütme.

DKT661 Dil ve Konuşma Terapisinde Güncel Konular (6 AKTS)

Dil ve konuşma terapisi alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek güncel konuların saptanması, incelenmesi ve eleştirilmesi; araştırma bulgularının dil ve konuşma terapisi kliniğine uyarlanması ve uygulanması.

DKT662 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Beyin Araştırmaları (6 AKTS)

Beyin hasarlı hasta verilerini terapi modellerine göre, terapi yöntemlerinin desenine göre değerlendirme ve karşılaştırma; beyin hasarlı hasta verilerinin lokalisazyon ve fMRı çalışmalarına göre yorumlanması; beyin hasarlı hasta verilerinin nöropsikoloji / bilişsel nöropsikoloji çerçevesinde yorumlanması; araştırma makalelerinin bilişsel nörobilim ve nöropsikoloji alanları bilgisine göre değerlendirilmesi.

DKT663 Fonetik ve Foniyatri Laboratuvarı (6 AKTS)

Fonetik ve foniatri bilimi: terim ve kavramlar; konuşma organları ve işlevleri; konuşma seslerinin özellikleri; ünlü sesler; ünsüz sesler; minimal ve maksimal ayrımlar; ayırt edici özellikler; konuşma seslerinin oluşumunu açıklayan teoriler; fonasyon ve ses kalitesi; bürünsel özellikler; uluslararası sesçil yazım; türk dilinin ses dağarcığı; fonetik ve foniyatrik analiz teknikleri; akustik ve aerodinamik ölçüm araçları ve uygulamaları; araştırma makalelerinin fonetik ve foniyatrik laboratuvarı uygulamalarına göre değerlendirilmesi.

DKT664 Dudak-Damak Yarıklıklarında Girişim: Cerrahi, Ortodontik ve Terapötik Yöntemler (6 AKTS)

Dudak-damak yarıklıklarına bağlı oluşan konuşma,ses ve yutma bozuklukları; vakaya uygun değerlendirme araçları; uygun rehabilitasyon programı oluşturma; dudak-damak yarıklıklarına bağlı oluşan konuşma, ses, yutma bozuklukları alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının kliniğe uyarlanması ve uygulanması; udak-damak yarıklıklarına bağlı bağlı oluşan konuşma, ses, yutma bozukluklarında kullanılan aletsel ve aletsel olmayan değerlendirme terim ve yöntemleri; dudak-damak yarıklıklarına bağlı oluşan konuşma, ses, yutma bozukluklarının yönetiminde multidispliner yaklaşım.

DKT665 Gelişim Nörolojisi ve İletişimi Etkileyen Çocuk Hastalıkları (6 AKTS)

Gelişim Nörolojisi ve İletişimi Etkileyen Çocuk Hastalıkları bağlamında yayımlanan makalelerin takip edilerek güncel konuların saptanması, incelenmesi ve eleştirilmesi; araştırma bulgularının dil ve konuşma terapisi kliniğine uyarlanması ve uygulanması.

DKT666 Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri (6 AKTS)

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerinin (ADİS) tanımı, kullanılan teknoloji türleri; dil ve konuşma sorunlu bireylerde iletişim gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılan alternatif ve destekleyici araç ve yöntemler: işaret ve diğer sembol sistemleri; teknoloji ve bu yöntemlerin içeriği, cihaz ve donanımın, el yapımı en küçük araçtan bilgisayar yardımlı konuşma üreten araçlara kadar tanıtımı,  kapsam ve özellikleri; dil ve konuşma kliniğinde uygulama;

ADİS’de değerlendirme yöntemleri; ADİS alanında yayımlanan makalelerin takip edilerek, incelenmesi ve eleştirilmesi, araştırma bulgularının kliniğe uyarlanması ve uygulanması; ADİS uygulamalarında multidispliner yaklaşım.

DKT667 İletişim-Dil-Konuşma, Ses ve Yutma Bozukluklarının Değerlendirilmesinde ve Yönetiminde Disiplinlerarası İşbirliği (6 AKTS)

Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili diğer disiplinlerden uzmanların (KBB, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Psikiyatri, Psikoloji, Plastik Cerrahi, Ortodonti, Pediyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Geriyatri, Fizyoterapi, Odyoloj vd.) kendi alanlarını tanıtmaları; iletişim-dil-konuşma, ses, yutma bozuklukları ile ilgili sorunların ve dil ve konuşma terapistinden beklentiler ile disiplinler arası işbirliğinde gözetilmesi gereken hususların yansıtılması.

DKT668 Bilimsel Yayın Değerlendirme ve Yazma Süreçleri (6 AKTS)

Genel ve ortak bir dil olarak kabul dilen bilimsel düşünme pratiği, bilimsel dil ve yazma ölçütleri. Tez, rapor, makale gibi uluslararası ortak yazma ve anlatım tekniklerini gerektiren üretimlerde kullanılan ilkeler. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayın yapabilme ile temel bilgi ve beceriler. Bilimsel yayınların değerlendirme süreçleri, kabul ve red ölçütleri.  Bilimsel metin üretme uygulaması.

DKT669 Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri (6 AKTS)

Araştırma toplumu ve örnek seçimi; Araştırma problemlerinin tanımlanması ve hipotezlerin kurulması. Güç analizi ve örnek hacmi hesaplamaları ve örnekleme yöntemleri. Veri özetleme ve sunum teknikleri (Belirtici istatistikler, Tablolar, Grafikler); Araştırma plan; Proje ve protokolünün hazırlanması; Veri toplama ve depolama formlarının hazırlanması. Araştırma verilerin toplanması; Bilgisayara girişi; Kontrol işlemlerinin yapılması; Belirtici istatistiklerin hesaplanması; Normallik kontrolleri. Z ve t testleri. Tek ve iki yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testleri ve bilgisayar uygulamaları. Kikare uygunluk ve bağımsızlık testleri, İşaret (Sign) testi, KS tek ve çift örneklem testleri, McNemar Testi vb. Nonparametrik testler (Mann Whitney U, Wilcoxon T, Kruskal Wallis, Friedman vb testler). Regresyon ve korelasyon analizleri. Güvenirlik ve soru analizi. Faktör analizi (Açıklayıcı ve doğrulayıcı FA, faktör döndürme yöntemleri). Bazı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Bilimsel yazı yazım kuralları. Araştırma etiği ve genel etik kurallar.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!