360 sanal tur

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


Ana bilim dalı öğretim elemanlarının yayınlarına ulaşmak için tıklayınız

YÖKTEZ Veritabanında listelenen tüm tezlere ulaşmak için tıklayınız

2022 Yılında Tamamlanan TezlerAraştırmacıTez Başlığı
NEVRA ŞENERHastane çalışanlarının Covid-19'a yönelik risk algısı
GÜLSER SAYANCovıd-19 pandemi döneminde istanbul'daki hastanelerde çalışan temizlik işçilerinin mevcut sağlık durumları ile sosyoekonomik özellikleri arasındaki ilişki
YASEMİN KARACovıd-19 pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının iş yükü ve tükenmişlik düzeylerine etkisi
SERHAT GENÇHastane çalışanlarında tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi: Samsun ili kamu ve özel hastaneleri örneği
AYŞEGÜL SERDARGöz içi lens ameliyatları hakkında bireylerin risk algısı ve bilgi düzeyi
MELİKE MARANGOZCOVID-19 pandemisinin psikolojik ve duygusal etkilerinin incelenmesi: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği
CIVAN TELSAÇİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına yönelik algı ve tutumlarının değerlendirilmesi
FAGAN HASANZADEAzerbaycan'da değişen sağlık sisteminin sağlık yöneticileri tarafından değerlendirilmesi
ABDULLAH KALDIKYatırım kararında Monte Carlo simülasyonu: Sağlık kuruluşlarına yönelik bir uygulama
SONER KAMBURGİLİstanbulda Bulunan Özel Hastanelerin İnstagram Kullanımı
NECİBE KÖSETürkiye'de Covid 19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Kriz Yönetme Becerilerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle  İncelenmesi
YELİZ ALACAHANTürkiye'de Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkının Genel Sağlık Durumu Üzerine Etkisi
TUĞNA SÖNALOecd Ülkelerinde Sağlık Göstergelerinin İnsanı Gelişmişlik Üzerine  Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi
ZELİHA ÖZLEM KOCAPsikiyatri kliniği ve yoğun bakım servisinde çalışan sağlık profesyonellerinin; merhamet yorgunluğu, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesi
FEYZA ÇETİNKAYA KUTUNSağlık Yöneticilerinin Entelektüel Sermaye/ Yenilikçilik Durumları ile Kariyer Planları Arasındaki İlişkiler : İstanbul İli Örneği
CENK ÖZYILMAZProfesyonel Sporcularda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi 
KADİR YILDIRIMSemantik Diferansiyel Tekniği ile İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında İşlevsel Analiz ve Uygulaması
BETÜL BÜŞRA DEMİRTUĞHastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin iş doyumunun örgütsel bağlılığına etkisinin incelenmesi: İstanbul Anadolu bölgesi örneği
FATMA ÖZERBir kamu kurumunda sağlık algısına bağlı olarak sağlık okuryazarlığı bilgi düzeyinin belirlenmesi: İstanbul Anadolu Adliyesi örneği
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!