Klinik Anatomi Doktora Programı Misyon ve Vizyon

MİSYON

Programın amacı, Anatomi alanındaki bağımsız çalışmaları ve gerektiğinde ilgili klinik anabilim dallarıyla iş birliği içinde multidisipliner çalışmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, sonuçları analiz edip yorumlayabilen, lisans ve lisansüstü seviyede öğrenci yetiştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip Anatomi bilim doktorlarını yetiştirmektir.

VİZYON

Modern tıp eğitimi anlayışında ezber birçok detayın geleceğin hekimine anlatılması yerine, hekimin meslek hayatında karşısına çıkacak sorunların, varsa anatomik temelini/nedenini anlayarak, daha bilinçli ve kontrollü çözmesini sağlamak esas olmuştur.

Bu amaçla geleceğin anatomi öğretim üyesi olacak adaylara modern anatomi bilgisi, anatomi araştırma tekniklerini öğretmek, tıp eğitimimizin çağı yakalaması konusunda oldukça yardımcı olacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!