Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Formlar

Doktora Programı Akış Diyagramı

Yüksek Lisans Akış Diyagramı

Tez Sürecinde Yapılması Gerekenler.pdf

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu 2020.

Tez Yazım Şablonu (Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri için Geçerlidir)

PROJE YAZIM KILAVUZU

Doktora Programları Formları

DOKTORA TEZ ÖNERİ FORMU.doc
DOKTORA TEZ DANIŞMANI ÖNERİ FORMU
SBE DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU.docx
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ İZLEME DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
DOKTORA TEZ JÜRİSİ ÖNERİSİ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI
DOKTORA TEZ SAVUNMA UYGUNLUK FORMU
DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI
DOKTORA TEZ ONAY FORMU
DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ÖNERİ FORMU
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ÖNERİ FORMU
DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI
DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ ve YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ


Tezli Yüksek Lisans Programları Formları


Farkli Enstituden Ders Alma Talep Formu
SBE Kayıt Dondurma Formu.doc
Danışman Değişiklik Formu
Tez Öneri Formu
 SBE Tez Formatı İnceleme Formu.docx
Tez Konusu Değişiklik Formu
Tez Savunma Sınav Tutanağı
Tez Onay Formu 0409.docx
Tez Jüri Atama Formu 
SBE Tez Teslim Formu.doc
Muafiyet Formu
Danışman Tercih Formu Tez 


Tezsiz Yüksek Lisans Programları Formları

Farklı Enstituden Ders Alma Talep Formu
SBE Kayıt Dondurma Formu.doc
Danışman Değişiklik Formu
Proje Öneri Formu 
Proje Onay Formu 
Proje Teslim Formu 
Proje Danışmanı Tercih FormuÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!